EMNER

Stor sejr for lejere

Det er en stor sejr for lejerne i de almene boliger, at de nu har udsigt til selv at kunne beslutte, om de vil eje deres bolig, eller fortsat være lejer. Udover at sikre frit valg til lejerne, medfører salg af almene boliger, at beboersammensætningen i de almene boligafdelinger på sigt får en mere varieret sammensætning. Det sker uden at komme i konflikt med, at kommunerne får det nødvendige antal boliger til henvisning. Det er Venstres mål, at vi gennem dialog med kommunerne tilpasser antallet af anvisningsboliger til det lokale behov, frem for det nuværende system, hvor der både er eksempler på, at de har for få og for mange almene boliger. Salget vil medføre op mod 24.000 nye boliger i Danmark. Sammenholder vi dette tiltag med den nuværende byggeaktivitet på 21.000 boliger om året, hvilket er den største aktivitet siden slutningen af 1980'erne, så mener jeg, at det er uden for enhver tvivl, at regeringen er godt på vej til at løse boligmangelen i kongeriget Danmark. Inge-Lene Ebdrup folketingsmedlem (V), boligordfører