Stor skuffelse for Gigantiums ledelse

Lokalpolitik 26. september 2002 08:00

AALBORG: Såvel Gigantiums bestyrelsesformand Bruno G. Schnoor som direktør Helge Søgaard betegner det som en skuffelse, at byrådet har droppet Vandkulturhuset. De anser begge projektet for at være totalt dødt og ikke blot stillet i bero, eftersom Vandkulturhuset overhovedet ikke er omtalt i de kommunale budgetter for de kommende fire år. - Jeg anser projektet for at være helt ude af billedet. Det er en politisk beslutning, som vi naturligvis respekterer, men jeg kan da stadigvæk godt synes, at det er ærgerligt for byen. Det kunne blive en god attraktion, som der også allerede var brugt mange penge og kræfter på, siger bestyrelsesformand Bruno G. Schnoor. Han tilføjer, at det måske var det helt rigtige projekt på det helt forkerte tidspunkt, fordi den endelige beslutning uheldigvis faldt i et år, hvor byrådet også skulle forholde sig til betydelige besparelser. Ingen katastrofe Bruno G. Schnoor siger, at beslutningen ikke får katastrofale konsekvenser for Gigantium, selv om det er en central brik i de oprindelige planer for Gigantiums udbygning, der nu er faldet væk. - Gigantium vil fortsat være en god forretning. Der er ingen grund til panik, men omvendt skal vi nok have ændret prioriteringerne. Før gik udbygningsplanerne på vand, is og en udbygning af de eksisterende haller i nævnte rækkefølge. Nu, da vandet er faldet væk, vil jeg tro, at det næste skridt kan blive en udbygning af de eksisterende haller og derefter måske is-stadion. Men det er noget, som bestyrelsen skal diskutere, siger Bruno G. Schnoor. - Aalborg kommune afgør i hvilken rækkefølge, der skal bygges. Vi er kun rådgivende, tilføjer han. - Træls Gigantium-direktør Helge Søgaard kalder det godt, gammeldags træls, at Vandkulturhuset har fået dødsstødet. - Men jeg vil gerne understrege, at det altid har været Aalborg Kommunes projekt, som vi udelukkende har været koblet på, som dem, der skulle udføre planerne i praksis. Derfor må vi også respektere, at kommunen nu har besluttet at stoppe projektet, siger Helge Søgaard. Bestyrelsen for Gigantium har taget beslutningen til efterretning. Den meddeler endvidere, at beslutningen om at standse projektet ikke får konsekvenser for den videre drift. - Udgifterne til vandkulturhuset på skønsmæssigt 9,5 millioner kroner, der afholdes af Aalborg Kommune, afskrives fuldt ud med øjeblikkelig virkning. Afskrivningen påvirker således ikke Gigantiums normale drift, har den samlede bestyrelse ladet forstå i en pressemeddelelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...