Stor skuffelse i Skagen over stop af vejudvidelse

SKAGEN:Amtets plan om at udbygge landevejen mellem Skagen og Frederikshavn bliver ikke til noget efter indenrigsministeriet har sat en stopper for projektet, og det vækker skuffelse i Skagen. Amtet har på grund af andre anlægsprojekter udskudt vejudbygningen, og Indenrigsministeriet har sat en stopper for projektet, fordi vejstrækningen i projektperioden overgår fra amtsligt til statsligt ejerskab. I amtet er man skuffet over indenrigsministeriet. I Skagen er man skuffet over både ministeriet og amtet. - Det er højst nødvendigt at få den vej udvidet på grund af den enorme trafikmængde, som i øvrigt også er stigende uden for sæsonen, siger borgmester Hans Rex (V). Endvidere var udbygningen af vejen også med til at mildne det forhold, at Skagen Sygehus blev lukket, så derfor mener Hans Rex at amtet nu må gøre et eller andet for at få gang i vejarbejdet. - En udbygning af vejen skulle sikre en hurtig transport af tilskadekomne fra Skagen til et sygehus. Så man skylder simpelthen borgerne og de turister, der tager til Skagen, at vejen bliver fremkommelig, siger han. Problemer At den tætte trafik på vejen er et reelt problem understreges også af Falck. - Præcis dén vej bliver i vores system betegnet som en belastet strækning, og derfor er vi i sommerperioden nødt til at beregne noget længere tid til for eksempel ambulancekørsel, siger områdechef hos Falck, Torben Christensen. Fra amtets side vil man nu forsøge at lægge pres på indenrigsministeriet for at finde en løsning.