Stor søgning til 10. KlasseCentret

Flere og flere elever for hvert år - nu over 100

BRØNDERSLEV:10. KlasseCentret i Brønderslev er blevet en succes, og meget tyder på, at det ikke er blevet en døgnflue. År efter år er antallet af elever steget. I dette skoleår er der 102 elever, og der ventes samme antal efter ferien. 10. KlasseCentret er ramt hårdt af Brønderslev Kommunes sparekniv, men trods det er det lykkedes at få hverdagen til at fungere, omend det kan mærkes. - Vi har måttet aflevere nogle lærere, der underviste på 10. KlasseCentret, til Hedegårdsskolen. Og antallet af klasser er skåret ned fra seks til fem. På årsbasis beløber besparelserne sig til godt 600.000 kr. - At vi har skåret i lærertimerne betyder, at der ikke kan sættes de lærere på, vi gerne ville, fortæller afdelingsleder for 10. KlasseCentret Hugo Sørensen. 10. KlasseCentrets succes hænger sammen med den nyskabelse, der er sket i forhold til den gamle 10. klasse. - Nu er 10. klasse første år i en ungdomsuddannelse, og ikke sidste år i folkeskolen. Derfor er vi også os selv, og har ikke den store tilknytning til Hedegårdsskolen, siger Hugo Sørensen. Af de 40 undervisningsuger er kun de 24 skemalagte. Andre uger går med emnearbejde, temaarbejde med mere. På 10. Klassecentret står vi for afklaring, udvikling og uddannelse. - Mange af dem, der går i 10. KlasseCentret, er heller ikke afklarede med, hvad de vil. Mange er ikke tilstrækkeligt udviklet. - 10. klasse får man i dag også noget ud af uddannelsesmæssigt. Vi kan lære dem meget. Det bevises også af, at 10. klasse er noget sværere end folkeskolens afgangsprøve (9. klasse, red.). Hugo Sørensen mener ikke, at 10. klasse er med til at forlænge de unges skolegang. - Man får mere afklarede elever, siger Hugo Sørensen, der gør opmærksom på, at der i de gymnasiale skole er mellem 15 og 30 procent, der springer fra. Hugo Sørensen fortæller, at der er en del, der vælger at gå på gymnasiet efter 10. klasse: Vi har en del, der har været til optagelsesprøve til gymnasiet. Han indrømmer, at 10. KlasseCentret er en konkurrent til efterskolerne. - Der er nok færre, der vælger efterskole, mener han. Vi kan ikke tilbyde, at de unge kan bo her, men vi har et tæt forhold til for eksempel Nordjyllands Idrætshøjskole og Brønderslev Gymnasium, der indebærer, at vi kan lave nogle ting sammen. Elever får også oven i det almindelige eksamensbevis bevis på kundskaber, som de har erhvervet sig. Der er en del elever, der vælger førstehjælpskursus på 10. KlasseCentret. Nogle har taget en fodbolddommeruddannese sammen med idrætshøjskole. Og så er der mange, der på IT-linjen får et junior IT-kørekort. Det er et kørekort, der fortæller om færdigheder inden for IT-området. Det var 10. KlasseCentret, der i fjor begyndte med Junior IT-kørekort, og det udvides nu til hele Brønderslev Kommune. Der skal være tre kategorier - mikro it-kørekort, der typisk erhverves i 3. klasse, mini IT-kørekort, der erhverves typisk i 6. klasse samt junior IT-kørekort, der typisk erhvervs i 9. eller 10. klasse. 10. KlasseCentret har en halv snes elever fra Løkken-Vrå Kommune. Her er Brønderslev i konkurrence med 10. klasse centret i Hjørring, der også modtager elever fra Løkken-Vrå, hvor der ikke er noget 10. klassecenter. Undervisningsminister Ulla Tørnæs har langet ud efter nogle 10. klassecentre, der er for små. - Man skal op på 60-70 elever, for at der er tilstrækkeligt med tilbud.