Stor søgning til ny efterskole

SKAGEN:Søndag klokken 12-14 holder landets nyeste efterskole i Skagen atter åbent hus, og det er ved at være sidste frist for at få indskrevet elever til det skoleår, der begynder til august. Landets unge har nemlig i princippet indtil midt i marts til at vælge efterskole. Der er dog også mulighed for senere at få en plads på for eksempel Skagen Efterskole - altså hvis der er ledige pladser. - Lige nu har vi godt 30 tilmeldte til det første hold, der begynder til august. Det er en udmærket antal på nuværende tidspunkt, fortæller Thorkild Lind fra efterskolens bestyrelse. Målet er at nå mindst 50 og gerne 60 elever til efterskolens første år. - Med det antal elever kan vi komme igang med en sund økonomi, og så er vi parate til i løbet af få år at kunne modtage 120 elever, siger skagboen. De tilmeldte elever kommer fra det meste af Jylland med hovedvægt af nordjyder, men også en del fra Århus, Randers og Vejleområdet. Skagen Efterskole åbner på Jens Winthersvej i den nu nedlagte Skagen Flyvestation, som er næsten lige til at flytte ind i med gode, rummelige værelser, masser af klasselokaler, moderne køkken og pragtfulde udenomsarealer. Der bliver tre linier for de unge i Skagen. Det er musik- og teaterlinien med musiske aktiviteter, teaterfag med mere. Det er friluftslinien med natur, miljø og maritime fag samt praktiske gøremål. Tredje linie er kunst med billedkunst, design, arkitektur og andre kunstfag.