Stenstrup

Stor søgning til optimistjollerne

LØGSTØR:Der er allerede 22 unge i alderen otte til 14 år, der hver onsdag ud for Løgstør Havn boltrer sig på Limfjordens bølger i optimistjoller, og hos ungdomsafdelingen hos Løgstør Sejlkub er der forventninger om, at der hurtigt kommer flere. - Vi drukner i succes. Ungdomsafdelingen har 10 ældre joller, men kun de seks er i forsvarlig stand. Sikkerhed har højeste prioritet, så de sidste både kommer først på vandet, når de er repareret, fortæller Denny Stenstrup, der sammen med Benny Kronborg og Aksel Sørensen står for arbejdet med de unge. Ungdomsafdelingen fik sidste år etableret en afdeling for optimistjoller, og der har gennem vinteren været teoriaftener samt svømmetræning. - Det er spændende at se forskellen på de unge. En del har sejlerfaring fra forældrenes både, mens andre er begyndere. De første springer i bådene og føler sig hjemme på vandet, mens begynderne er rolige og lytter mere, når vi er på vandet. Ungdomsafdelingen råder over en ledsagerbåd med påhængsmotor. Her er de unge, der ikke får plads i en jolle under første sejlads, med på fjorden og hører instruktørernes gode råd. - Vi savner fem-seks joller, så vi kan have flere unge på vandet ad gangen. Mit håb er, at vi kan få penge til at købe en række nyere både, der hver koster 5-10.000 kr, fortæller Denny Stenstrup. Afdelingen har planer om en weekendtur til Lendrup, når de unge har indhentet erfaring med jollerne. - Det er tanken, at vi overnatter i Lendrup. Men denne tur gennemføres først senere på sæsonen, fortæller Denny Stenstrup. De ugentlige træningsaftener slutter hver gang med saft og kage i klubhuset på havnen. - Vi har etableret en kageordning. De unge er meget trætte og sultne efter et par aktive timer på fjorden, og det sociale liv i afdelingen prioriterer vi næsten lige så højt som sikkerheden. Jollerne opbevares mellem træningsaftenerne ved klubhuset, mens sejl og øvrigt grej har sin faste plads indendøre.