Stor stigning i de kirkelige udgifter

Stigning skyldes hensættelser til kommende opgaver

BRØNDERSLEV:Kirkeskatten bliver uændret 1,11 procent i 2003 i Brønderslev Kommune. Det lægges der op til fra Brønderslev Provstiudvalg. På et møde i Brønderslev Provstiudvalg er der lagt budget for de kirkelige kasser. Der lægges op til, at der udskrives 21,2 mio. kr. i kirkeskat. De samlede udgifter er 21,1 mio. kr. Der er tale om en ret høj stigning i udgifterne, nemlig på 7,5 procent. Det skyldes, at der er ekstraordinært store hensættelser til fremtidige opgaver. Der er skåret 640.000 kr. i forhold til de oprindelige ønsker. Det er sket i et samarbejde mellem menighedsrådene og provstiudvalget. Formand for provstiudvalget, skoleleder Ole Stevns, takkede for de store anstrengelser, der er lagt i at udarbejde det kommende års budgetter. - Resultatet vidner om, at alle er gået til sagen med stor ansvarlighed, og især har vi med glæde bemærket, at menighedsrådene meget langt hen ad vejen har efterlevet de politiske signaler om, at udgiftsniveauet på driftssiden stort set skal holdes i ro. Derfor konstateres det også med en vis tilfredshed, at kirkeskatteprocenten i 2003 kan fastholdes på nuværende niveau for alle tre kommuners vedkommende. - For yderligere at dæmpe ønskede stigninger i driftsniveauet har det dog desværre været nødvendigt at foretage reduktioner i de af menighedsrådene indsendte budgetter, så udviklingen nu stort set er i smuk harmoni med de af ministeren udmeldte fremskrivninger på løn- og driftssiden. Besparelserne er drøftet på forudgående budgetsamrådsmøder i de respektive kommuner, og generelt kan det siges, at der har været bred enighed om, hvilken vej man skulle gå. Udskrivningsgrundlaget for Brønderslev Kommune viser en betydelig stigning. Her opererer man med en stigning på ikke mindre end omkring 10 procent, som er statsgaranteret. - Så vidt det erfares, skyldes denne uventede fremskrivning, at især landboerne har haft en betydelig stigende skatteevne. Dette uventede merprovenu i kirkeskat medfører, at vi i udvalget har besluttet at foretage henlæggelser hos nogle råd, der står for at skulle iværksætte større projekter, sagde Ole Stevns. - Ellers har arbejdet ved og i kirkerne været præget af flid og foretagsomhed. En del projekter er afsluttet og nye på vej. Endnu flere står i venteposition. For at sikre inventaret i Tolstrup Kirke er det nødvendigt at foretage en fornyelse af varmeanlægget, en udgift, der løber op i en lille million kroner. Samtidig kan det oplyses, at præstegårds-byggeriet er stillet lidt i bero efter menighedsrådenes prioritering og efter aftale med præsteparret. - Digeprojektet ved Jerslev Kirke nyder fortsat fremme, og en helt nødvendig istandsættelse af præstegårdens overetage og fornyelse af sydtaget kan næppe udskydes ret meget længere, sagde Ole Stevns. På Mylund Kirke - domkirken på Åsen - udskiftes taget for tiden. Projektet her bliver en smule billigere end først antaget, men det kan vi da kun hilse med tilfredshed! - Vi ville gerne have støttet mange flere tiltag, men økonomien sætter jo sin naturlige begrænsning. Det er imidlertid ganske spændende for udvalget at følge den ildhu og opfindsomhed, rådene lægger for dagen i deres store bestræbelser for, at kirker, kirkegårde, præstegårde og personale har det godt. - Rådene har altid været positive og konstruktive medspillere i vort arbejde, og det skal I have tak for. Alle arbejder vi jo for samme sag: Nemlig at give gode og værdige rammer for folkekirkens og evangeliets vækst, sagde Ole Stevns.