EMNER

Stor stigning i varmeprisen

Varmeprisen er steget kraftigt i Hallund som følge af stigende gaspriser.

Bestyrelsen overvejer at gå over til kedeldrift. I dag er der motordrift. Arkivfoto: Grete Dahl

Bestyrelsen overvejer at gå over til kedeldrift. I dag er der motordrift. Arkivfoto: Grete Dahl

På grund af de voldsomt stigende gaspriser er varmeprisen steget med 28 øre pr. kilowatt inklusive moms til 95,5 øre, men de faste afgifter og tilslutningsprisen er ikke blevet berørt. Det kunne formanden for Hallund Kraftvarmeværk, Kaj Andersen, oplyse på generalforsamlingen. Formanden kunne fortæller, at der er uændret 99 andelshavere og 15 forbrugere i lejligheder. - Der er stadig mange husstande i Hallund, der med fordel kunne tilslutte sig fjernvarmeforsyningen og være med til at bakke op om en lokal virksomhed i byen, sagde Kaj Andersen. Bestyrelsen har holdt otte møder og har deltaget i andre arrangementer, blandt andet generalforsamling i Foreningen Danske Kraftvarmeværker, og Brønderslev Kommunale varmeforsyning har lovet et fællesmøde i dette efterår. Den daglige drift af værket, el- og varmeproduktionen har kørt optimalt hele året og er derved ikke medvirkende til det negative årsresultat med et underskud på 129.000 kroner, som bliver overført til næste års budget. Der er lagt budget 15 år frem i tiden, og det holdes der altid øje med. Der har i årets løb været konstateret utætheder hos to forbrugere i skjulte rørføringer, og en vandvarmer sprang læk, men takket være en hurtig indsats blev skaderne repareret. Værket har entreret med et firma, der tager sig af servicen og heri er inkluderet reservedele.