Hospitaler

Stor tak til sygehuse

Efter at være kommet slemt til skade i hjemmet, fald ned af 14 trappetrin, måtte jeg en tur omkring skadestuen, hvorefter det blev til indlæggelse med en brækket hvirvel i rygsøjlen og efterfølgende fiksering af nogle ryghvirvler, kom jeg op på den berygtede afdeling O2 på Aalborg Sygehus Syd.

Her fortalte jeg straks, hvem jeg var og hvilken behandling, jeg forventede. Det viste sig straks, at det var de da fuldstændig ligeglade med. Her bliver I behandlet ens, om du er Orla Hattemager eller Kurt Handskemager. Der var med stor frygt at, jeg lagde mig til at sove de få minutter, smerten tillod det. Når man ligger der og alligevel skal slå mange timer ihjel, kan man få et godt indblik i nogle af de ting som sker på og omkring ens stue. Vi som patienter har vidt forskellige behov, indgangsvinkler, smertetærskel og tålmodighed. Mit eget temperament og tålmodighed blev da også flere gange sat på prøve. Nogle gange på grund af smerter og masser af andre patienter, som havde større behov end netop mig i det givne øjeblik. Hvad der blev leveret og i hvilket tempo er for mig fantastisk. Jeg har spurgt mine medpatienter på stue 28, her var ingen i tvivl, vi blev passet og plejet efter alle kunstens regler, uanset hvor travlt der var på afdelingen. I alle medarbejderkredse vil der jo altid være en, som har haft en dårlig dag, enten hjemme eller på arbejde. Men i forhold til det, de udsættes for, er dette for mig en ganske forståelig reaktion. Magen til forkælede og krævende, egoistiske patienter skal man da lede længe efter. Jeg skal da medgive, at når man er smertebelagt, er éns tolerancegrænser ikke så store som ellers. Der skal herfra lyde en stor tak for professionelt og omsorgsfuldt plejearbejde, Dette gældende fra husassistenten til overlægen, terapeuter, men ikke mindst social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker. Så selvom du ikke har været amtsborgmester, men kun en lille almindelig borger i regionen, så bliver man alligevel behandlet perfekt. Stor tak til Aalborg sygehuse.