Stor tilfredshed blandt nordjyske patienter

Patienter er godt tilfredse med de nordjyske sygehuse, men ordningen med kontaktpersoner trænger til et løft.

De nordjyske patienter reagerer positivt på bløde værdier som ordentlig mad og fjernsyn i venteværelset. Foto: Michael Koch

De nordjyske patienter reagerer positivt på bløde værdier som ordentlig mad og fjernsyn i venteværelset. Foto: Michael Koch

De nordjyske patienter reagerer positivt på bløde værdier som ordentlig mad og fjernsyn i venteværelset. Til gengæld efterlyser de mere og bedre information, blandt andet om ventetider og om hvordan de selv kan ændre livsstil og på den måde forbedre helbredet og undgå fremtidige indlæggelser. 17.544 patienter i Nordjylland har svaret på, hvor tilfredse de er med deres indlæggelse eller ambulante behandling på sygehusene. I Nordjylland har 97 procent af ambulante patienter og 95 procent af de indlagte patienter et samlet indtryk der beskrives som "godt" eller "virkelig godt", efter deres behandling eller indlæggelse. - Patienterne er meget tilfredse med sygehusene, og de får populært sagt noget for pengene, og de cirka 5,5 milliarder kroner vi bruger på sygehusene. Det gode resultat bygger i høj grad på personalets imødekommenhed og professionalisme i kontakten med patienterne, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør. Fjernsyn giver tilfredshed Det positive resultat kan spores på Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, hvor patienterne har givet udtryk for markant højere tilfredshed med ventefaciliteterne i afdelingens ambulatorium end i den tidligere undersøgelse fra 2009: - Vi tror, at det blandt andet skyldes, at der er sat fjernsyn op i venteværelset. Så selv små forbedringer, som dette må siges at være, kan være med til at højne tilfredsheden, siger Elsebeth Yde Laursen, oversygeplejerske, Urologisk Afdeling. Plads til forbedringer Der er stor opbakning til personalet fra patienterne. 94 procent oplever, at læger og øvrigt personale har tid til patienten, og 96 procent mener, at de fik svar på deres spørgsmål. På fire områder eer der plads til forbedringer. Patienterne er glade for den skriftlige information, men ikke alle får den, og flere vil gerne have bedre information om årsagen til ventetider. Kontaktpersonordningen kan forbedres yderligere. Mere end hver fjerde patient oplever ikke, at der er en eller flere kontaktpersoner der har særligt ansvar for deres forløb. Både ambulanter og indlagte patienter ser gerne at personalet bliver bedre til at håndtere fejl - eller fejl der er ved at ske.