Stor tilfredshed i ældreplejen

HJØRRING:Det går godt i ældreplejen i Hjørring. I 2002 vedtog kommunen en ny ældreplan for perioden 2003-2008. Noget af det vigtigste i planen var en ny måde at organisere ledelsen på, så den blev langt mere decentral. Nu er det så to år siden, omvæltningerne trådte i kraft, og kommunen har lavet en evaluering af, hvordan det går. De fleste af lederne på ældreområdet samt kommunens ældreråd er blevet spurgt, hvad de synes om den ny organisation. Og svarene er overvejende positive. Langt størstedelen af de adspurgte mener, at distrikterne er en god idé. 42 ud af 43 personer synes overordnet set, at tingene fungerer bedre i dag, end de gjorde, før ændringerne trådte i kraft. Socialudvalget i Hjørring Kommune tolker undersøgelsen som en bekræftelse på, at decentraliseringsprocessen er lykkedes - og at den er værd at arbejde videre med i en ny storkommune.