Virksomhedsøkonomi

Stor tilfredshed i Himmerland

{ AARS: Selv om der mangler et par millioner kroner i forhold til året før, er der stor tilfredshed med resultatet af første halvår 2006 i Himmerland Forsikring med hovedsæde i Aars. Det viser et samlet overskud før skat på 17,1 millioner kroner mod 19,4 millioner kroner i første halvår 2005. Brutto-præmieindtægterne er steget med 9,6 procent og selve forsikringsdelen af virksomheden har givet et overskud på 7,4 millioner kroner mod 5,2 millioner kroner året før. - Det er i særdeleshed tilfreds-stillende, at koncernen nu befinder sig i en situation, hvor forsikringsvirksomheden bærer en stadig større del af det samlede resultat. - Det er jo ikke så mange år siden, at forsikringsdelen var afhængig af tilskud fra investeringsafkastet, siger koncernens administrerende direktør Ole Færch.