EMNER

Stor tilfredshed med indsats

M.C. Holst har ret i én ting: NORDJYSKE’s ”åbningsdebat” er et glimrende initiativ med en flot udførelse.

Men de 80 procent af hans indlæg (9.10.), som består af et frådende angreb på Marianne Jelved, kalder på et modspil: Selv om man ikke stemmer til valgene, kan man selvfølgelig godt have en mening om rigets styrelse. Men man udtaler sig ikke med særlig stor vægt. Og tilsvarende er det altså Det Radikale Venstres medlemmer – og ikke læserbrevsskribenter - som bestemmer, hvem der skal opstilles for partiet i Hjørring og på Østerbro. M.C. Holst behøver ikke at være i tvivl om, at de radikale i Hjørring og i hele Nordjylland er meget glade for at have Marianne Jelved som deres repræsentant på Christiansborg. Hun har på bedste vis varetaget landsdelens interesser. Og på de radikale hjemmesider kan han forvisse sig om, at Marianne Jelved er en meget hyppig gæst i Nordjylland. M.C. Holst har sat sig i hovedet, at Matrikelstyrelsen skal flyttes til Nordjylland. Det kan der siges for og imod. Matrikelstyrelsen er jo ikke den store, selvstændige arbejdsplads, som den har været. Den er stærkt integreret i ministeriet. Desuden beskæftiger den vist ikke særlig mange landinspektører. Og endelig kan det vel ikke være noget mål i sig selv at koste rundt med folk. Marianne Jelved har ikke på noget tidspunkt stemt imod et forslag om at flytte Matrikelstyrelsen til Aalborg. Blot gjort opmærksom på, at der altså også er ulemper. Men M.C. Holst behøver ikke at blive så ophidset. Hvis justitsministeren og socialdemokraterne lever op til det positive indtryk, som M.C. Holst fik på mødet, vil de nok fremsætte et forslag om udflytning. Det er jo dem, som for tiden kan mønstre et flertal. Og så må vi se, om ”fru Jelved” kan forhindre det – eller om hun måske ligefrem stemmer for, når hun får sagen ordentligt belyst. I mellemtiden har ”fru Jelved” så på andre fronter arbejdet positivt for Nordjylland. F.eks. ved at gå ind for en lægeuddannelse i Aalborg. Det er et forslag, hvor man - uden at tvangsflytte nogen - kan skabe en betydeligt større udvikling i landsdelen. Og hun har arbejdet for, at vores Universitet skal have lov til at bevare den undervisnings- og eksamensform, som har sat det på verdenskortet. I begge disse tilfælde har vi savnet støtte fra ”hr. Holsts” forbundsfæller i regeringen.