Velgørenhed

Stor tilfredshed med loppesalg

BROVST:Arrangørerne af årets store loppemarked i weekenden, Lions Club Vor Frue Kilde og Forældreforeningen for Brovst Pigegarde, er meget, meget godt tilfredse med salget, fortæller Jette Nielsen fra loppemarkedsgruppen. Især lørdag var publikumsinteressen helt exceptionel, mens der søndagen igennem var en stille og rolig strøm af interesserede. I år havde de frivillige indsamlet betydeligt flere ting end sidste år, men der blev også solgt flere ting, og arrangørerne forventer et større overskud end sidste år, hvor det var på cirka 20.000 kr. 35 frivillige har været i gang tre dage i træk for at sælge de mange brugte ting, og desuden er der i løbet af foråret brugt adskillige timer på indsamling af effekterne. Jette Nielsen skønner, at de frivilliges timeløn for arbejdet ligger på omkring 20 kroner. De to foreninger deler overskuddet mellem sig. Brovst Pigegarde bruger blandt andet pengene til bustransport, mens Lions deler sine penge ud til lokale humanitære formål.