Gymnastik

Stor tilslutning til aktiviteter i Ingstrup SF

INGSTRUP:Ingstrup Sportsforening er fuld af aktivitet. Det fremgik af formand Poul Larsens årsberetning på foreningens generalforsamling tirsdag aften. Ikke mindre end 302 medlemmer dyrker idræt i ISF. Aktiviteterne fordeler sig på udendørs og indendørs fodbold, gymnastik, håndbold, atletik, svømning, badminton og bordtennis. Gymnastikopvisningen blev denne gang holdt i Ingstrup Efterskoles idrætshal, der yder den fornødne plads til de efterhånden rigtig mange ISF-gymnaster. Der er fem håndboldhold i ISF, hvoraf microholdet klarede sig bedst. De vandt simpelthen alt, de deltog i. I denne vinter ligger foreningens serie 4 damehold til oprykning. I fodboldafdelingen deltog fire ungdomshold, et syv-mands damehold samt serie 5-herreseniorholdet i turneringer. Bedst klarede lilleputterne sig. De sluttede på førstepladsen med 49 point. Vinterens indendørs aktiviteter, som nu synger på sidste vers, har nydt stor tilslutning, oplyste formanden. Gymnastikken afsluttes med opvisning på Ingstrup Efterskole sidst i marts, og flere end 200 dyrker badminton under det vellykkede samarbejde mellem Ingstrup Sportsforening og Saltum Idrætsforening. Endnu en gang blev årets højdepunkt sportsugen, som var en klar succes både sportsligt og økonomisk. Lørdag aften var der 225 spisende gæster i teltet. Den hårdt arbejdende bestyrelse skabte i festugen et overskud til foreningen på knap 40.000 kr. Poul Larsen glædede sig over, at afslutningsfesten, der blev holdt i Ingstrup Forsamlingshus sidst på året, atter kan samle rigtig mange deltagere, som det var tilfældet i 70'erne og 80'erne. Poul Larsen sluttede med at bringe en tak til alle ledere, frivillige hjælpere, sponsorer samt bestyrelse for en god indsats. Kassereren Ole Nørgård fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 29.751 kr. Underskuddet skal ses i lyset af, at der i regnskabsåret er foretaget flere store investeringer. Niels Pedersen og Svend Aksel Svenningsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Jonna Jensen og Peter Lasborg blev nyvalgt.