Dronninglund

Stor tilslutning til foredragsaften

DRONNINGLUND:Omkring 70 var mødt frem til foredragsaften i Dronninglund Sognegård, for at høre førstelektor i pædagogik, cand.polit. Carsten Hjort Pedersen, fortælle om emnet ¿Påvirkning med respekt¿. Det var bestyrelsen for Dronninglund Friskole, der arrangerede foredragsaftenen, og bestyrelsen var tilfreds med en vellykket aften. Carsten Hjort Pedersen opstillede et begrebsapparat, som særligt lærere i folkeskolen eller i friskolerne, men også ledere i fritidsforeninger kan bruge, til at gøre sig overvejelser over, hvordan voksengenerationen får videregivet basale normer, værdier og ideologisk stof til børnegenerationen på en legitim måde. Efter foredraget var der anledning til debat, samtale og spørgsmål, og den livlige debat gjorde det klart, at emnet er aktuelt og relevant, og at der var stof til et weekendkursus i stedet for en foredrags aften.