Stor tilslutning til Øland Beboerlaugs aktiviteter

ØLAND:24 medlemmer var mødt op til Øland Beboerlaugs generalforsamling på skolen, hvor formand Mogens Chr. Wiese glædede sig over den store opbakning, der har været til beboerlaugets arrangementer. Formanden kunne berette om 10 arrangementer, der er holdt i årets løb, arrangementer, som han ikke tøvede med at betegne som en succes på grund af den store tilslutning. Sommerfesten 2004 trak som tidligere fulde huse, hvilket vil sige 100 deltagere i afslutningsfesten lørdag aften i teltet. Mogens Chr. Wiese roste aktivitetsudvalget og revyholdet for deres store indsats under Øfesten. Aktivitetsudvalgets overskud på 13.000 kr. gik også i 2004 til børn og unge på Øland. Beløbet er øremærket til dette formål. Af de øvrige fester trak høstfesten også 100 deltagere, og til løvfaldsfesten 14 dage senere mødte der godt 60 øboer op. Men årets største succes var gospelkoncerten i Oxholm Kirke i november. Kirken var næsten fyldt med de over 160 tilhørere, og formanden var sikker på, at det ikke er sidste gang, beboerlauget forsøger sig på det område. Kasserer Karin Søgaard gennemgik regnskabet, der viser et overskud på 3600 kr. Der er i årets løb investeret i en del nyanskaffelser. Med en kassebeholdning på godt 56.000 kr. har beboerlauget en sund økonomi. Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Mette Pedersen, der efter 12 år i bestyrelsen har valgt at trække sig. Ny i bestyrelsen blev Jens Jørgen Skovfoged, og Lotte Ringgaard blev valgt til ny suppleant. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Mogens Chr. Wiese fortsætter som formand og sekretær. Lars Vadmann som næstformand, Karin Søgaard som kasserer og John Ottesen som materielforvalter. Øvrige medlemmer er Tove Thomsen, Jens Kristian Brander og Jens Jørgen Skovfoged. Øland Beboerlaug har igen her i foråret sendt et særdeles alsidigt program på gaden, og der er også i år mange spændende arrangementer at se frem til. Forårsprogrammet begynder lørdag 19. februar med dilettant på Øland Skole. Mandag 7. marts er der bankospil, og der fortsættes med Ren Ø-dag i april og Kend din egn tur i maj. Forårets program slutter med Ø-festen, der indledes sankthans aften med båltale af skoleinspektør Steen Thomsen, og den efterfølgende weekend står i sommerfestens tegn med mange forskellige aktiviteter.