EMNER

Stor tilstrømning til erhvervsaften i bank

FJERRITSLEV:Der var fuldt hus i Egnsbank Han Herreds undervisningslokale i Fjerritslev, da bankens erhvervsafdeling holdt temaaften om selvbetjeningsværktøjer, der kan gøre hverdagens administration lettere i egnens erhvervsvirksomheder. Arrangementet henvendte sig til både detailhandel og servicefag, til håndværk, industri og landbrug, og erhvervskundechef Evan Helledie kunne byde ikke færre end 73 deltagere velkommen. Herefter gennemgik edb-medarbejderne Kari A. Jensen og Erik Kronborg mulighederne for at foretage betalinger, pengeoverførsler m.v. med internetsystemerne Homebanking og KaSel, og Inger Hansen fra Told og Skat i Thisted viste, hvordan man let kan klare momsafregning og andre indberetninger til Told og Skat via nettet. Lone Kok Olsen fra Egnsbank Han Herred fortalte om det fællesindbetalingskort, FI-kortet, der er et meget benyttede alternativ til det traditionelle girokort, og erhvervsrådgiver Birte Falksen Andersen introducerede fordelene med Dataløn via internet og løftede en flig for fremtidens elektroniske fakturering med e-Faktura. I alle tilfælde blev systemerne illustreret for at anskueliggøre, hvor let det er at betjene sig selv med de moderne hjælpemidler. Deltagerne, som mødte op både med og uden forhåndskendskab, fik svar på en række spørgsmål, og der var også mulighed for at skrive individuelle spørgsmål på fremlagte svarkort. Egnsbankens rådgivere har nu travlt med at følge op på disse henvendelser. Interessen for temaaftenen var så stor, at 15 måtte skrives på venteliste til et lignende arrangement senere. Det ligger allerede nu fast, at programmet gentages i Brovst i løbet af april.