Lokalpolitik

Stor tiltredshed i lille forening

ØSTERVRÅ:Der har været nok at se til i den lille lokale socialdemokratiske partiforening i Østervrå-Thorshøj i 2005. Knapt var folketingsvalget overstået før der blev taget fat på valg af ny partiformand. Stor aktivitet har der været omkring den kommende kommunesammenlægning. Hvor der har været megen mødeaktivitet omkring opstilling af kandidater til det nye sammenlægningsudvalg og regionsrådet og senere arbejdet med at få kandidaterne valgt. Et arbejde der har båret frugt, da det efter valget viste sig, at de to øverste kandidater valgt fra Sæby Kommune - Birgit Hansen og Knud Hjørnholm - kommer fra foreningen Østervrå-Thorshøj. Stor glæde er det i det hele taget, at valget til det nye udvalg gav hele 15 kandidater til S, hvoraf en pæn stor del kommer fra Sæby Kommune. Ligeledes glædede formanden sig over, at regionsrådskandidat Jørgen R. Henriksen fra partiforeningen i Sæby, blev valgt. De seneste fire års byrådsarbejde har efter formandens mening været nogle af de bedste i mange år. Der har været et godt og konstruktivt samarbejde, hvor mange gode ting er blevet sat i værk.. Kommunesammenlægningen sætte gang i andre sammenlægninger. LO bliver således til en fælles foreningen i den nye Frederikshavn Kommune. AOF forhandler i øjeblikket om en sammenlægning. Foreningen er i øvrigt i fremgang, og man mærker en stigende interesse for de aktiviteter, der udbydes. Der var ingen valg til bestyrelsen, idet det som tidligere beskrevet blev vedtaget at nedlægge foreningen. Den siddende bestyrelse fortsætter sit arbejde indtil en ny fælles partiforening er stiftet. Regionsmedlem Jørgen R. Henriksen fortalte om arbejdet i Regionsrådet, og hvilke tanker og forventninger han har. Herefter videregav de to medlemmer af sammenlægningsudvalget og det nuværende byråd - Birgit Hansen og Knud Hjørnholm nogle af deres indtryk fra det arbejdet, der er forgået og venter begge steder. Aftenen sluttede med politisk og organisatorisk debat.