Stor udfordring for nye EU-lande

Vi har i Europa-Parlamentet nu officielt budt Rumæniens og Bulgariens repræsentanter velkommen.

EMNER 17. januar 2007 22:01

Det er en fornøjelse at se denne udvidelse af det europæiske demokrati, som de to hårdtprøvede østlande nu også er en del af. Men selvom der er god grund til at fejre udvidelsen, står det samtidig klart, at de to nye lande stadig står foran store udfordringer. Betydelige grupper i de to lande, ikke mindst på landet, lever stadig under ekstremt fattige forhold. Og på visse områder som kvindehandel og mindretalsbeskyttelse er der brug for, at der holdes nøje øje med, at landene fortsætter med at gøre fremskridt. Men grundtonen er alligevel optimistisk: EU-medlemskabet giver grundlag for økonomisk fremgang, og det er til syvende og sidst det bedste håb for befolkningerne der. Men den demokratiske tradition er endnu ikke fuldt udviklet i de to lande. Det er trist, at optagelsen resulterer i, at vi i Parlamentet får en ny gruppe, hvis medlemmer kommer fra erklærede nyfascistiske og fremmedfjendske partier. Fem rumænere træder ind i den nye højre-radikale gruppe, og er derved udslagsgivende for oprettelsen af dette politiske misfoster. Som folkevalgte repræsentanter byder vi dem velkommen, men vil samtidig sige, at de repræsenterer nogle værdier, der ligger langt fra idealer om tolerance og ligeværd, der er grundlaget for det europæiske samarbejde. Det betyder dog ikke, at Rumænien er et land på grænsen til højreekstremisme. De seneste års politiske reformer og stræben efter at opfylde adgangskriterierne for EU medlemskab, har sikret fundamentet for den demokratiske retsstat, som bygger på lighed og tolerance. Der er fortsat et stykke vej for Rumænien. Derfor er det desto mere farligt, at højre-ekstremismen er blevet mere organiseret i Europa-Parlamentet og har skabt en europæisk platform. Men denne hadefuld politik er jo ikke kun et rumænsk fænomen. Belgien, Østrig, Italien, Frankrig og England bidrager også. I kraft af Rumæniens EU medlemskab, har jeg dog et begrundet håb om, at en økonomisk udvikling og forpligtende samarbejde vil give almindelige rumænere flere muligheder. På sigt må det svække grundlaget for de ekstreme politiske bevægelser. Derfor er jeg ikke et sekund i tvivl om, at EU-udvidelsen er rigtig både for Rumænien og for resten af Europa.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...