Stor ulighed skader

Uligheden i Danmark vokser i disse år. Mens aktionærerne og de rigeste boligejere hver eneste dag bliver rigere, så lever stadig flere danskere samtidig i fattigdom.

Jeg kender de mennesker, hvis liv er præget af højere busbilletpriser, dyrere daginstitutioner og mere brugerbetaling på efteruddannelse. Fra Venstres ministre er der tidligere kommet forslag om at skære i dagpengene. Kontanthjælpen er blevet beskåret. Starthjælpen øger selvfølgelig også ulighederne. Nu mener en række venstrefolk med socialministeren i spidsen så, at større uligheder er en styrke for det danske samfund. Det er modige, men også usmagelige udtalelser. Det er fint, at der er forskelle. Men når goderne og mulighederne bliver så skævt fordelt, som det er tilfældet for øjeblikket, så er der grund til at råbe vagt i gevær. Det bringer hele den danske velfærdsmodel i alvorlig fare. Når man skærer i dagpenge, kontanthjælp og starthjælp, så giver det kun mening, hvis folk har et reelt alternativ. Og så længe der ikke er fuld beskæftigelse, er argumentationen "at det skal kunne betale sig at arbejde", useriøs og stødende for de der ikke har et arbejde i sigte. Der er jo langt fra fuld beskæftigelse. Og det er langt fra alle på arbejdsmarkedet, der har mulighed for at få et trygt og velbetalt job. Alt for mange af FOAs medlemmer er uden job. Endnu flere går med frygten for at miste det job, de har. Alt for mange knokler hver dag, så kroppen siger stop før 60 års alderen. Alle de mennesker bliver helt uretfærdigt ramt af politikken om mere ulighed. Og ulighederne bliver tydelig allerede for børnene. Fattige forældre giver, uden at ønske det, meget negativt videre til deres børn. Eksempelvis dårlig kost, dårligt fodtøj og manglende mulighed for at deltage i sport og kulturelle oplevelser. Og mens nogle grupper har det svært, bliver de rigeste forgyldte med skattelettelser. Skattelettelser, som kun mindsker de velhavendes motivation til at bidrage over skatten til et stadig mere forringet offentligt tilbud. Det kan de velhavende nemlig købe eller forsikre sig til på det private marked.