Stor uvidenhed om boliglove

Kære Inge Kjær Andersen (S). Tak for dit indlæg 26.10, hvori du afslører stor uvidenhed om lovene omkring almennyttigt boligbyggeri.

Du mangler nemlig at omtale, at regeringen, da den tiltrådte, muliggjorde, at man lokalt mod en beskeden huslejestigning kunne indbetale til en renoveringskonto, som administreres af moderboligforeningen som tilgodehavende. De penge har den fordel, at de ikke giver huslejestigning, som vi kan se ud fra dit nævnte eksempel, at Landsbyggefondens midler gør. Landsbyggefonden er jo at betragte som en ”udlåningsfond” i stil med en kreditforening. At man så låner ”sine egne indbetalte penge” i princippet, skal man vist være socialdemokrat for at forstå logikken i? Her i Skørping Boligforening, Enggården, har vi opsparet 3,2 millioner i 43 lejemål. I dit tilfælde med de 320 husstande vil der derfor være ca. 25 millioner til renovering, som man ifølge den regnskabskyndige fra Vanggården til beboermødet her vil man så kunne låne afdragsfrie lån i 10 år. Boligbyggeriet i dit tilfælde var fra 60’erne, så efter de 10 år ville det kunne forlænges, indtil de 50-årige lån i bygningen er indbetalt. Så ville der kunne være låneomlægninger i bygningerne, så man fik et fornyet 50-års-lån i bygningen, som man gennem huslejen afdrog på. Renten til de afdragsfrie lån ville kunne blive betalt af de 25 millioner + de løbende indbetalinger til renoveringskontoen. Der ville derfor ikke være tale om huslejestigning, så længe der er skatte- og afgiftsstop. Det giver derfor god mening, at Landsbyggefonden også er kommet i spil i forbindelse med, at der skal bygges ældre- og plejeboliger. Det er der ingen i den beboer- og almennyttige boligsektor, der bliver fattigere af, tværtimod får han gennem sin bolig nemmere adgang til en plejebolig eller en beskyttet bolig, for så er det pludselig bolignummeret, der kvalificerer beboeren til boligen. Dem i huse kan så tilsvarende selv sælge sin bolig og købe sin egen beskyttede bolig. Der er f.eks. mange andelsboligforeninger, der i princippet virker som beskyttede boliger allerede. Vi kan godt huske, da SR-regeringen var ved magten. Da var der huslejestigninger hele tiden og igen. Det var med til at gøre det dyrt at bo i de almennyttige boliger. Nu har vi fået huslejestop. Det gør, at det på sigt bliver billigere at bo i de almennyttige boliger i forhold til prisudviklingen i almindelighed. Derved er det nemmere at holde på de ”stærke” lejere. Det bør socialdemokrater også tænke på, når de laver deres valgoplæg! Og altså også Inge Kjær Andersen!

Forsiden