Stor uvidenhed om rabiate muslimer

Der hersker utrolig uvidenhed omkring, hvad rabiate muslimer egentlig står og siger i moskeerne - også dem, der er opført her i Vesten.

Vore medier tænker åbenbart: "Ikke se, ikke høre, ikke vide". Og: "Jamen, arabere har en helt anderledes retorik, som ikke kan oversættes til dansk, for så sker der nemlig altid kedelige misforståelser". 13. maj sagde Sheik Ibrahim Mudeiris i en palæstinensisk stats-tv-transmissionen af fredagsbønnen: "Vi har hersket over Verden før, og ved Allah, dagen vil komme, hvor vi vil herske over Verden igen. Vi vil herske over Amerika, over Storbritannien, hele Verden – med undtagelse af jøderne. De vil ikke kunne leve i fred under vort regime. For de er bedrageriske af natur, og det har de været hele vejen gennem historien. Lyt til profeten Muhammad, som fortæller jer om det onde, der venter jøderne. Stenene og træerne vil have muslimerne til at gøre det af med hver eneste jøde". Jeg glæder mig til at se Jelved, von Trier, og samtlige støttekomiteer og venskabsforeninger ude i det ganske land fare i flint over sådanne racistiske og fremmedhadske "Endlösung"-udtalelser. Hallo? Er der nogen, eller har I hamp i ørerne, og bjælker i øjnene?