Stor vilje til at sikre briketfabrik

Levende energihus, venneforening, kulturliv, primitiv overnatning og naturoplevelser i spil på velbesøgt møde.

Der skal bruges omkring 25 millioner kroner til en total genopbygning af den forfaldne Kaas Briketfabrik. Men en ting er anlægsudgifterne, som man kan søge fondsmidler til, noget andet de efterfølgende driftsudgifter. Hvordan hele projektet kan strikkes sammen, arbejder en styregruppe nu videre med. Foto: Leo Kristensen, Moselauget

Der skal bruges omkring 25 millioner kroner til en total genopbygning af den forfaldne Kaas Briketfabrik. Men en ting er anlægsudgifterne, som man kan søge fondsmidler til, noget andet de efterfølgende driftsudgifter. Hvordan hele projektet kan strikkes sammen, arbejder en styregruppe nu videre med. Foto: Leo Kristensen, Moselauget

Arrangørerne bag borgermødet om fremtiden for Kaas Briketfabrik kan glæde sig over en stor opbakning og en stor iderigdom, da de holdt borgermøde i Jetsmarkhallen om den gamle fabriks fremtid. Omkring 80 mødte op og lyttede intenst til det grundige oplæg om fabrikkens historie og tilstand, lige fra den lokalhistoriske baggrund for industrieventyret, som tidligere isenkræmmer Børge Møller fortalte om, til arkitekt Jan Abildskov og planlægger Anna Studsholts engagerede præsentation. - Det er så markant og robust en bygning, at den kan tåle at blive brugt til alt, og der kan bygges om og til med supplerende bygninger, uden at det går ud over husets form og kvaliteter, fastslog Jan Abildskov, der i sit afgangsprojekt fra Arkitektskolen i 1995 netop beskrev en ny anvendelse af Kaas Briketfabrik. - Gamle bygninger har en fjerde dimension, som nye huse ikke har. De har sliddet, patinaen, stemningen, en autenticitet og en fortællekraft. Det får man forærende, fastslog han. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion onsdag.