Stor virksomhed får forlænget dispensation

Politisk uenighed i principiel varmesag

Industri 1. marts 2003 07:00

AALBORG ØST: En af byens store virksomheder, Bladt Industries A/S, har fået forlænget en dispensation til elopvarmning af sin administrationsbygning med yderligere tre år. Forlængelsen, som et snævert flertal i byrådets forsyningsudvalget stemte for, går stik imod indstillingen fra forvaltningen. Den radikale Preben Pedersen, som stemte imod fristforlængelsen, frygter, at den principielle afgørelse kan få som konsekvens, at politikerne fremover vil være nødt til at give flere dispensationer til elvarme. Bladt Industries A/S fik i 1997 dispensation til elopvarmning af administrationsbygningen ved Østhavnen i fem år. Før nytår søgte virksomheden om at få dispensationen forlænget med yderligere fem år. Det er denne ansøgning, forsyningsudvalget delvist har imødekommet med stemmetallene 3-2 på trods af, at forsyningsvirksomhederne havde indstillet, at dispensationen ikke blev forlænget. I Aalborg Kommune er der en regel om, at den slags dispensationer kun gives, hvis etableringsomkostningerne overstiger den besparelse, der over en fem-årig periode opnås ved at gå fra elopvarmning til fjernvarme. I tilfældet Bladt Industries A/S skønnes udgiften ved at konvertere fra elvarme til fjernvarme at blive cirka en halv million kroner. Den årlige besparelse på varmeregningen er udregnet til cirka 120.000 kroner. Altså vil investeringen være tjent ind i løbet af godt fire år, hvis ellers beregningerne er rigtige. Alligevel har et flertal i forsyningsudvalget bestående af rådmand Mariann Nørgaard (V), Kjeld Lundgaard (V), og Anita Knakkergaard (DF) valgt at forlænge dispensationen. Dog blot med tre år. - Det er korrekt, at det rent samfundsøkonomisk vil være en fordel, hvis virksomheden skiftede fra elvarme til fjernvarme. Men samtidig er vi også nødt til at tage et vist hensyn til de større virksomheder i byen, og derfor har vi altså fra politisk side valgt at forlænge dispensationen med tre år, siger Mariann Nørgaard. Preben Pedersen, der sammen med Ib Rasmussen (S) stemte imod at forlænge dispensationen, mener, at kommunen med rette kan beskyldes for forskelsbehandling, hvis ikke andre også kan opnå tilsvarende dispensationer. - Der skulle jo nødigt gøres forskel på kong Salomon og Jørgen Hattemager. Store virksomheder bør ikke have nemmere ved at opnå en dispensation end små firmaer og privatpersoner. Derfor kan dispensationen til Bladt Industries A/S sagtens betyde, at vi fremover er nødt til at give flere dispensationer i strid med vore egne retningslinjer, og det mener jeg er en uheldig udvikling, siger Preben Pedersen. Han anfægter bestemt ikke, at Bladt Industries A/S er i sin gode ret til at søge om en forlængelse af dispensationen. Han forstår blot ikke, hvorfor et flertal i udvalget imødekommer virksomhedens ønske. - Det havde været en anden sag, hvis virksomheden havde ligget langt fra fjernvarmesystemet. Men her ligger det lige ved siden af, tilføjer han. Oven i købet har Bladt Industries selv gjort opmærksom på, at det ikke i løbet af de fem kommende år vil være muligt at erstatte de midlertidige kontorbygninger med permanent byggeri. Normalt er der syv medlemmer i forsyningsudvalget. Men Kaj Kjær (S) og Vibeke Gamst (K) havde meldt afbud til mødet, hvor sagen blev behandlet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...