Redningsvæsen

Storalarm: - rådhuset brænder

NIBE:Bygningsbrande er ikke sådan at kimse af. Liv kan stå på spil, og redningsberedskabet fra Nibe tog ingen chancer, da der mandag et kvarter før midnat indløb anmeldelse om brand i Strandgade på samme adresse som rådhuset. - Vi har en klar aftale om, at alt disponibelt mandskab rykker ud til formodede bygningsbrande. Gårde, huse og deslige, fortæller indsatsleder Gerd Jensen. Han alarmerede sin stab af brandfolk inklusiv de mange frivillige, der hurtigt var fremme, omfattede en veludrustet styrke på 12 mand, og stort set hele brandstationens arsenal af slukningsmateriel. Ved ankomsten blev Gerd Jensen og co. dog mødt af en natpatrulje fra Aalborg Politi, der tilfældigvis var i nærheden, og hurtigt rykkede ud til rådhuset, da anmeldelsen om branden indløb. Alarmen var reel nok, det var bare ikke rådhuset, der stod i flammer, men et cykelskur til højre for hovedindgangen næsten lige overfor "Jernkroen". Ordensmagtens udsendinge havde da også allerede slukket det værste med en pulverslukker, da redningsberedskabet nåede frem. Cykelskuret, der er en yndet p-plads for kommunalt ansatte, og kunder på såvel rådhuset som "Jernkroen"udbrændte kun delvist, men taget stod ikke til at redde. - Branden er opstået i en affaldscontainer placeret inde i cykelskuret. Umiddelbart tror jeg dog ikke, den var påsat. Årsagen er snarere uforsigtig omgang med eksempelvis en halvslukket cigaret, siger indsatsleder Gerd Jensen.