Storbyggeri tæt på centrum

Konsortium vil opføre 68 lejligheder efter trælasthandels udflytning fra Sæbys midtby

SÆBY:De første streger er slået til et storbyggeri med 68 lejligheder tæt ved Sæbys centrum. Det har fået en foreløbig kommunal principgodkendelse, der indebærer en række dispensationer fra Sæbys centerplan. Dem er kommuen indstillet på at give i forbindelse med udarbejdelse af en såkaldt projektplan. Den vil det konsortium, som står bag planerne, nu gå i gang med at få udarbejdet. Byggeplanerne har nemlig i første omgang fået en positiv modtagelse ved behandlingen af ansøgningen om principgodkendelse i både planudvalget og økonomiudvalget. - Det ser bestemt spændende ud, siger borgmester Folmer Hansen (V). Det er glædeligt, at investorer udviser stor interesse for at bygge lejligheder i Sæby. Det skal dog understreges, at det endelige projekt først vil kunne godkendes i forbindelse med behandling af en projektlokalplan. Her skal der bygges Byggeplanerne gælder Sæby Trælasthandels arealer mellem Chr. Pedersensvej og Skolegade-grunde. Trælasthandelen er solgt til et konsortium, der bl.a. tæller det store entreprenørfirma Arne Andersen Vrå A/S. Trælasthandelen, der ejes af Hjørring Tømmerhandel, har i flere år overvejet at flytte fra centrum til en større grund i Sæbys udkant. Der er ifølge NORDJYSKEs oplysninger skrevet betinget skøde med Stiholt A/S Sæby om overtagelse af et større areal ved firmaets tidligere domicil på Aalborgvej i Sæby, som Sæby Kommune har købt en del af, bl.a. de tidligere værkstedsbygninger og en stor administrationsbygning. Grunden er dog så stor, at der også vil kunne indrettes en stor tømmerhandel. Sådan bliver det Køberne af trælasthandelen ønsker at opføre 68 lejligheder i en karré-bebyggelse i tre etager. Planen går på en sluttet karrébebyggelse i gadelinien mod Chr. Pedersensvej og med et ugenert og lukket gårdmiljø og opholdsareal i karrémidten. Planerne går videre på etablering af en parkeringsplads pr. lejlighed, adgang til boligerne fra gårdsiden via altangange på første og anden sal. Der lægges i skitseprojektet op til en bebyggelsesporcent på den store grund på 112 procent. Dispensationer Gennemførelse af byggeplanerne kræver en række dispensationer fra den gældende centerplan. Således ønskes den maksimale etagehøjde øget fra to og en halv til tre og såkaldte "sidehuse" omtalt i centerplanen fra halvanden til tre etager, også selvom de ikke opføres i skel. Der søges også om dispensation fra centerplanen til at opføre det "baghus", der ved planernes gennemførelse vil komme til at udgøre den del af karréen, som vil komme til at ligge inde på grunden parallelt med Chr. Pedersensvej. Endelig indebærer byggeplanerne dispensation fra centerplanens bestemmelse om, at der i stueetagen kun må opføres butikker til detailhandel, restauranter, hoteller, caféer eller offentlige og halvoffentlige servicebutikker. Der ønskes nemlig også opført lejligheder i stueetagen. Karré-byggeplanerne omfatter alene boliger. Byggeplanerne vil derimod ikke, selvom der bliver tale om byggeri i tre etager, komme i konflikt med centerplanens bestemmelse om en maksimal bygningshøjde på 11 meter. Heller ikke bygningsreglementets krav om afstand til naboskel - det skrå højdegrænseplan - vil blive overskredet. Samtidig opfylder projektet centerplanens princip om, at der skal bygges i gadelinien.