Aalborg

Storcenter udvider med ny gade

Knap er Shoppen blevet indviet med en markant forøgelse, før Aalborg Storcenter også knopskyder.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Gravemaskinerne er i fuld gang med udvidelsen af storcentret i den nordlige ende.Foto: Torben Hansen

Centeret skal udvides i den nordlige ende med en ny gade, som forbinder indgang A og B. Arbejdet er sat i gang lige midt i juletravlheden og lægger beslag på en del af parkeringsarealet. Aalborg Storcenter udgør i dag 20.000 kvadratmeter, og udvidelsen omfatter en tilbygning på 3000 kvadratmeter fordelt med 2000 kvadratmeter nye butikker og 1000 kvadratmeter nyt gang- og torveareal. Herudover skal et eksisterende kælderlager udvides med 1000 kvadratmeter. Udvidelsen står færdig i efteråret 2012, og til den tid er der også sket en vis forskønnelse udendørs. Der etableres et nyt parkeringsareal til turistbusserne, ligesom de eksisterende p-pladser lægges om og omkringliggende arealer tilpasses og gøres grønnere. Opgave landet hos NCC Byggeopgaven er landet hos NCC, som i den kommende tid skal undgå at træde for mange kunder og handlende over tæerne. - Specielt juletravlheden i december og udsalget lige efter nytår giver en logistisk udfordring. Vi løser det blandt andet ved at udføre noget af arbejdet tidligt om morgenen, så vi udnytter timerne uden for centerets åbningstider bedst muligt, siger Henrik Krogh Holm, områdedirektør i NCC. Opgaven berører seks eksisterende butikker, der enten ombygges eller flytter internt i centret. En enkelt lukker. Senere - i 2013 - venter en omlægning og udbygning af parkeringsarealet på storcentrets nordlige side. Ud for Bilkas nordlige facade opbygges et parkeringsdæk med 170 ekstra pladser. Fraregnet de pladser, som forsvinder ved centrets udvidelse, bliver der en nettotilgang af 100 ekstra pladser, så Aalborg Storcenter i alt kan tilbyde 2400 p-pladser. Udvidelsen af centret blev vedtaget tidligere på året med en lokalplan i Aalborg byråd, som der dog ikke var helt enighed om. Tre byrådsmedlemmer stemte imod udvidelsen med henvisning til, at det vil belaste City Syd med yderligere trafik og støj, selv om infrastrukturen endnu ikke er fuldt udbygget.