Børnepasning

Stordagplejer er ikke en holdbar løsning

VUGGESTUER:Stordagplejer er ikke løsningen på problemet med pasningsgarantien i distrikt Vest. Venstre foreslår stordagplejer selv om de udmærket ved, at de faglige organisationer ikke vil være med til det, fordi dagplejer i en sådan institution ville skulle følge de almindelige overenskomstregler og "kun" arbejde 37 timer. Derudover kan jeg kun se forslaget som et forsøg på en billig og uudannet løsning til pasning børn i stedet for at sætte flere penge af til vuggestuepladser. De almindelige dagplejere har den store fordel for forældre og børn, at de kan tilbyde et hjem-lignende pasningstilbud. Der er hjemlige omgivelser, ro, få børn, hjemlige sysler og en familie, der ofte er en del af hverdagen. Derudover er dagplejeren jo i sit hjem og har derfor en acceptabel længere arbejdsdag. En stordagpleje vil få institutionslignende forhold, med skiftende personale over dagen, med mange børn og et klart behov for at uddannet personale som en del af normeringen. SF vil ikke være med til endnu engang at spare på vores børn. Børn i institutioner skal passet til dels af uddannet personale og vuggestuer er en god løsning og supplement til de almindelige dagplejere. Derfor har vuggestuerne også den fordel, at de ofte kan rumme børn med særlige behov, der ikke er plads til og uddannelse til i en dagpleje.