Mariagerfjord

Stordrift bliver billigere

Mange besparelser bliver - måske - smertefrie

MARIAGERFJORD:Effektivisering og rationalisering. Ord der ligger svært i munden, men som korrekt anvendt i et kommunalt budget kan spare kroner, uden at det går ud over servicen. På en lange række områder forventer Mariagerfjord Byråd at score kassen på stordrift: F.eks. vil politikerne hente ikke færre end 18,5 millioner kroner på nye indkøbsaftaler, større rabatter og billigere forsikringer. En betragtelig besparelse i forhold til det samlede sparekrav på ca. 100 millioner kroner. På skoleområdet ventes blandt andet stordriftsgevinst på befordring af elever. Her skal spares en million kroner. På andre områder spares lederstillinger. En god portion optimisme kombineret med målrettet indsats skal også skåne kommunekassen. Udgifterne til sygedagpenge forventes at falde med godt en million kroner. Der er også håb om, at færre børn og unge skal anbringes i familiepleje og på institutioner. Endelig er mange besparelser i forhold til sparekravet fundet i form af regnefejl eller forkerte skøn. Kommunen får udgifter på 50 mio. kroner til f.eks. børn og handicappedes ophold på institutioner. Først regnede man med administrationsgebyr på 15 procent, men en ny beregning siger kun 10 procent, og så var der sparet 2,5 mio. kr. I familieafdelingen havde man regnet forkert på den statslige refusion, så der dukkede nye 5,6 mio. kr. op. Og udgifter til skolebusser på 2,6 mio. kr. var sneget på budgetter både under skoler og kollektiv trafik.