Store A-dag

Fra i dag kan realkreditten udstede lån med afdragsfrihed i en del af løbetiden

AALBORG:Totalkredit er ikke klar med afdragsfrie lån før 3. november, men både Realkredit Danmark, BRF og Nykredit tilbyder dem fra i dag. Store A-dag. Det er nemlig fra dags dato, at Realkreditloven giver mulighed for at udstede de meget omtalte lån med afdragsfrihed i op til 10 år. Får en boligejer bevilget et sådant lån, skal vedkommende kun betale renter på lånet i den afdragsfrie tid. Bagefter kommer han til gengæld til at afdrage hovedstolen på kortere tid - så da bliver den samlede udgift altså højere end normalt. Hvis han ikke bare konverterer til et nyt afdragsfrit lån... Loven giver mulighed for at fordele den afdragsfrie periode næsten efter forgodtbefindende - et år her, to år der - men i første omgang er det kun Realkredit Danmark, der kan tilbyde afdragsfrie lån efter klippekortmodellen. De øvrige har endnu ikke dette produkt på hylderne. Alle i pengeverdenen holder vejret, krydser fingre og er meget spændte på, i hvor høj grad de nye lån vil slå an og hvad de vil betyde for boligpriserne. - I realkreditsektoren forudser vi, at der i løbet af et par år vil blive udstedt afdragsfrie lån for 120 mia. kr., men dybest set kan vi ikke vide, hvor mange der springer på vognen, siger regionsdirektør Allan Aagaard fra Realkredit Danmark i Aalborg. Han nævner, at for eksempel udviklingen i huspriserne har betydning for interessen for lånene. Stiger husene i de kommende år, vil det øge potentialet for de afdragsfrie lån. Under alle omstændigheder er der stor interesse for lånene allerede fra starten. Realkredit Danmarks nordjyske region har således cirka 1000 kunder på vej gennem systemet i dette øjeblik. I gennemsnit har de bedt om tilbud på lån til en halv million kroner. Lånene har realkreditinstitutterne nok kunnet regne på, men ikke bevilge før fra i dag. Så nu går det løs, og de første kunder vil kunne begynde at bruge af pengene i løbet af få dage. Eller investere dem. Eller afdrage mere på anden og dyrere gæld. Eller...