Lokalpolitik

Store Aalborg - den bedste vej at gå?

Bæredygtighed, faglig ekspertise og fremtidssikring vejer tungt hos tilhængerne

HALS:En opkobling på den store nordjyske dynamo - med hvad det medfører af tryghedsskabende fremtidssikring og et muligt farvel til nærdemokratiet, som vi kender det i dag. Det er nogle af de hovedingredienser, der indgår i overvejelserne for dem, der forud for folkeafstemningen om Hals Kommunes fremtid har valgt en sammenlægning med Aalborg Kommune som det bedste skridt fremad for Hals Kommune. Aalborg-tilhængerne i debatpanelet på denne uges borgermøde i Gandrup var Keld Jul Vagner (V) og Jonna Hansen (S), og her slog V-politikeren indledningsvis fast, at det for de nye kommuner gælder om at se på de opgaver, som kommunerne står foran at få overdraget - og derefter beslutte, hvordan disse kan løses på bedst mulig vis. - Det er meget store opgaver for små kommuner, men det er opgaver, som Aalborg Kommune allerede nu kan klare, og går vi sammen med Aalborg, vil vi derfor være fremtidssikret, og vi vil ikke behøve at skulle indgå forpligtende samarbejdsaftaler med andre kommuner, tilføjede Keld Jul Vagner, der samtidig påpegede, at Hals Kommune vil glide let og smertefrit ind i Aalborg Kommune, mens der ved en sammenlægning med Dronninglund skulle bruges masser af tid på at bygge en helt kommunestruktur op. Keld Jul Vagner pegede endvidere på, at den snert af sognerådspolitik, der stadig er at finde i Hals Kommune, formentlig vil trives i bedste velgående ved en sammenlægning med Dronninglund. - I Aalborg er der omvendt nogle politikere, der er vant til at se tingene i en større helhed, tilføjede V-politikeren, der samtidig slog fast, at man ikke behøver at være alt for bange for, at nærdemokratiet og mulighederne for at præge den lokale udvikling vil gå af fløjten ved en fusion med Aalborg - selv om der i et nyt byråd dér sikkert kun vil komme en eller to med fra den nuværende Hals Kommune. - Jeg tror godt, at de i Aalborg vil lytte på politikere fra Hals, hvis bare de kommer med de rigtig gode ideer, sagde han. Keld Jul Vagner blev bakket op af S' Jonna Hansen, der uddelte en sjælden ros til sin borgerlige byrådskollega for at have fremført Aalborg-argumenter, som hun selv kunne have forfattet - inden også hun pegede på den opgavefordeling, der er én de vigtigste katalysatorer, når det gælder valget af Aalborg som den bedste partner for Hals. - De nye opgaver skal løses på den mest hensigtsmæssige vis. Det kan Aalborg og de medarbejdere, de har. Går vi til Dronninglund, skal vi i stedet til at opfinde den dybe tallerken igen, tilføjede S-kvinden, der med hensyn til bemærkningerne om den lokkende faglige ekspertise i Aalborg Kommunes administrative forvaltning blev bakket op af flere af de mange fremmødte i byrådssalen.