Lokalpolitik

Store ændringer af busserne

Et forslag til en ny køreplan kan spare kommunen i Brønderslev for 2,2 millioner kroner.

Der kan spares 2,2 millioner kroner ved at lave store ændringer på busruterne i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Henrik Louis

Der kan spares 2,2 millioner kroner ved at lave store ændringer på busruterne i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Henrik Louis

En kraftig omlægning af skolebusserne, færre bybusser i Brønderslev og færre afgange på de fælles/kommunale ruter. Det er nogle af hovedpunkterne i forslaget til køreplansændringer, som i øjeblikket er i høring. Ændringer som kan spare kommunen for 2,2 millioner kroner. Nordjyllands Trafikselskab (NT) har udarbejdet en analyserapport over den kollektive trafik i Brønderslev Kommune med henblik på effektiviseringer - og dermed besparelser - af busdriften. Byrådet har i forbindelse med budget 2009 besluttet, at den kollektive trafik skal spare 1,2 millioner kroner, men rapporten viser altså, at der kan spares en mio. kr. mere end forventet. Om den fulde besparelse skal gennemføres, eller om der skal slækkes lidt på spareforslagene, skal Udviklings- og Planlægningsudvalget tage stillig til i februar, når høringssvarene ligger klar. - Men vi skal også vurderer, om besparelsesniveauet på de enkelte ruter skal slækkes, nu hvor vi har penge til ikke at spare så kraftigt, siger udvalgsformand Bendt Danielsen (Borgerlisten). Færre bybusser og afgange Og der er rigelig med sparemuligheder i det forslag, der er sendt i høring. Stort set hele den kollektive trafik bliver berørt. Det foreslås blandt andet, at nedlægge en bybusrute i Brønderslev samt at sende de gule busser på sommerferien sammen med skolebørnene. - Passagertællinger viser, at der ikke er ret mange, der benytter bybusserne i skolernes ferie. Derfor indeholder ændringsforslaget, at der ikke er bybuskørsel, når skolerne holder ferie, forklarer Jørn Kristensen fra Trafik og Veje ved Brønderslev Kommune. Men den største besparelse bliver fundet ved en omfattende ændring af lokalruterne - eller skoleruterne - hvor det har vist sig, at ruterne ikke har fulgt med tiden. - Efter kommunesammenlægningen er man startet på en frisk. Her har man kigget på et kort over kommunen og fundet ud af, hvor de transportberettiget elever bor. Og det har vist sig, at nogle af ruterne ikke behøver at køre så lange ture, mens andre ruter kan slås sammen til en, fortælle Jørn Kristensen. Men også de "almindelige" busruter bliver der pillet ved. Blandt andet rute 203, som fremover ikke kommer til at køre omkring Sterup. Og det har allerede givet genlyd i byen, fortæller Jørn Kristensen. - Igen viser tællinger, at der ikke er så mange passagerer med. Men det er klart, at når der bliver lavet ændringer, så vil folk reagere, siger han. Også ruten 213 og 216 bliver berørt, hvis ændringerne bliver gennemført. Her vil det betyde færre afgange. Taxa til halv pris Helt overordnet set, så betyder det nye forslag til en ny køreplan, at der bliver mindre kollektiv trafik. Og den kollektive trafik har også været ramt af nedskæringer de seneste år. Derfor arbejder kommunen med at indføre de såkaldte fleksture, som erstatning for teletaxaordningen. En fleksur er sådan set en tur i taxa - blot til halv pris - som alle borgere i kommunen kan benytte sig af. Og hvis kommunen giver tilskud til fleksturordningen, så bliver prisen for en tur i taxa halveret endnu engang. - I modsætning til teletaxaordningen, så er en flekstur fra dør til dør. Og hvis vi yder kommunalt tilskud, så bliver prisen pr. kilometer fire en halv kroner, samtidig med at der ikke er et startgebyr. Og vi tror, at især ældre vil få gavn af en sådan ordning, siger Jørn Kristensen. Dog skal man køre for minimum 30 kroner pr. tur, og der kan kun betales kontant. Det vil sige, at hvis man har et 10-turs kort eller et månedskort, så kan man altså ikke bruge det i taxaen. Tilskud til fleksture Udviklings- og planlægningsudvalget behandler køreplansændringerne i næste måned, når høringssvarene ligger klar. Her vil udvalget også vurdere, hvordan en ekstra besparelse skal anvendes. Og netop fleksture kan være et af formålene. - Vi skal vurdere, hvor stort et tilskud vi eventuelt kan give til fleksturssystemet. For vi tror ikke på, at det bliver en succes, hvis ikke vi yder et tilskud, siger Bendt Danielsen (Borgerlisten). Forslaget til en ny køreplan er i høring frem til 2. februar, og NT skal have den færdigbehandlede køreplan seneste 1. april.