Store ændringer på biblioteksfronten

Udvalg vil lægge op til øget samarbejde med andre biblioteker i området

HIRTSHALS:Lovgivning, udlånsstatistikker og opgørelser over driftsomkostninger blev der taget afsæt i, da børne- og kulturudvalget på sit temamøde drøftede fremtiden for Hirtshals Bibliotek. - Den traditionelle opfattelse af biblioteket som et sted, hvor man kan hente en bog, man har lyst til at læse, dækker i dag kun en brøkdel af den samlede vidensformidling, som finder sted, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Ole Albæk (Borgerlisten). - Gennem de seneste år er der opbygget en betydelig trafik over internettet, hvor bibliotekets it-materiel og medarbejdere står til rådighed over for borgerne. Der bliver arrangeret egentlig it-undervisning for brugerne, og samtidig bliver der arbejdet på at udvikle og vedligeholde bibliotekets hjemmeside. - Jeg tror, at vi indtil nu kun har set "toppen af isbjerget" med hensyn til anvendelsen af vidensøgningen på internettet, påpeger Ole Albæk. Han mener, at der ligger et stort potentiale over for borgerne med at finde relevant viden i specielle spørgsmål, når bibliotekets teknologi og bibliotekarernes faglige færdigheder går op i en højere enhed. Udvalgsformanden tænker både på folk under uddannelse, men også den livslange uddannelse samt de virksomheder, der hele tiden skal være ajour for at sikre sig og fastholde en førerposition på de respektive markeder. - Der er gode muligheder for at skaffe sig adgang til alverdens kilder, hvor de nyeste forskningsresultater er tilgængelige. Ole Albæk mener, at selv om der er meget fokus på it, så er der fortsat mange aktiviteter, der knytter sig til mere klassiske værdier. Det gælder udstillinger, børneteater, samarbejde med sprogpædagoger, folkeuniversitetet og samarbejde med skolebibliotekerne. Hirtshals Bibliotek servicerer også ældre og gangbesværede, så det er muligt at få "biblioteket til døren". På sit møde konkluderede børne- og kulturudvalget, at der med henblik på at skabe et grundlag for en stadig tilpasning af bibliotekets servicetilbud til brugernes behov, så er det nødvendigt, at der bliver arbejdet med forskellige brugerundersøgelser. - Vi skal også se på bibliotekets åbningstider og søge at få flere midler kanaliseret over til anskaffelse af materialer. Endvidere vil vi undersøge mulighederne for, at der sker en anderledes indretning af biblioteket, hvor der kan blive etableret it-lommer. I det lidt større perspektiv vil udvalget lægge op til et øget samarbejde med andre biblioteker i området samt et øget fælleskab mellem folke- og skolebiblioteker. Det er nu op til bibliotek og forvaltning at formulere nogle bud på, hvordan der kan findes løsninger til de forskellige problemstillinger.