Retspleje

Store ændringer skal styrke politiet

KOLDING:Den kommende reform af dansk politi bliver særdeles gennemgribende, hvis de tanker, som i går blev præsenteret i Kolding, føres ud i livet. Ikke alene bliver antallet af politikredse voldsomt reduceret fra de nuværende 54 - politiets måde at arbejde på i de nye kredse bliver også ganske anderledes. - Visionsudvalget foreslår 10-12 kredse, som hver skal ledes af en politidirektør. - Opdelingen mellem ordenspoliti og kriminalpoliti skal afskaffes. Hensigten er, at politiet tager udgangspunkt i, hvilken opgave der skal løses. - Reformen vil ifølge Visionsudvalget kunne frigøre 1000 mand fra administrativt arbejde. Desuden kan 300 stillinger flyttes fra Rigspolitiet ud i politikredsene. Alt i alt giver det mulighed for mange flere politipatruljer på gader og veje. - I hver politikreds skal der være en central politistation og et antal understationer. Står det til visionsudvalget, bliver det op til de enkelte politidirektører at vurdere placeringen af det lokale beredskab og eventuelle nedlæggelser af eksisterende stationer. - Ved hjælp af ny teknologi - blandt andet elektroniske kort - skal man kunne se, hvor hver enkelt politibil er henne. Vagthavende på den centrale station kan således hurtigt og fleksibelt flytte rundt på mandskabet. - Desuden er der lagt op til, at anklagemyndigheden får mere magt og selvstændighed. Den øverste anklager, rigsadvokaten, skal fremover ansætte anklagerne rundt om i landet. Denne magt ligger i dag i Justitsministeriet. Ændringen begrundes med to forhold. Dels er det nødvendigt med en klar og entydig ledelse. Og dels er det påkrævet med en tættere juridisk kontrol med politiets indgreb over for borgerne. - Alt i alt vil reformerne ifølge Visionsudvalget utvivlsomt medføre et langt stærkere og mere velfungerende politi, der kan give bedre service i hele landet.