Lokalpolitik

Store armbevægelser

Henrik Svane er langt fra prototypen på en kirkeorganist

En dag modtog den tidligere kirkesanger i Sennels besked om, at han ikke mere var medlem af det kor, han hidtil havde sunget i. Beskeden fik han vist nok oven i købet som en sms på mobiltelefonen. Han var ganske enkelt fyret. Beskeden var afsendt af korets leder og dirigent Henrik Svane. Fyringen har siden været samtaleemne i sognet i Thy. Det er sådan noget, de 1300 sognebørn snakker om mand og kvinde imellem. Fyresedlen har bestemt ikke øget Henrik Svanes popularitet i sognet. Det fyrede kormedlem har været en højt værdsat kirkesanger i en menneskealder. Og det, Henrik Svane har gjort, er ikke i orden, synes sognebørnene. Fyresedlen er endnu en pind til det bål, der ulmer i Sennels Sogn. Stemningen mellem menighedsrådet og Henrik Svane er anspændt, og i øjeblikket strejker menighedsrådet i protest mod manden, der udover at være korleder også er organist i kirken. Formelt drejer striden sig om nogle kørepenge, som Henrik Svane mener sig berettiget til. Det mener menighedsrådet ikke. Men reelt handler det også om et menighedsråd, der føler, organisten bare tromler frem. En organist, som efter rådets mening altid vil have sin vilje og stort set aldrig er lydhør over for andres ideer. Med striden er Henrik Svane endnu en gang kommet i fokus. For der sker som regel altid noget dér, hvor han befinder sig. Snakkesalig, iderig og tjenstvillig er nogle af de betegnelser, der bliver hæftet på Henrik Svane. Men også betegnelser som temperamentsfuld, egenrådig og manglende situationsfornemmelse. MF'er som vikar Mange husker sikkert bedst Henrik Svane som radikalt folketingsmedlem i slutningen af 1990'erne, hvor han vikarierede for Marianne Jelved, mens hun var økonomiminister i den daværende SR-regering under ledelse af Poul Nyrup Rasmussen. Men Henrik Svane kan skrive mange andre job end korleder, organist og folketingsmedlem på sit cv. Den musikuddannede sønderjyde har blandt andet været højskolelærer, højskoleforstander, leder af Dansk Flygtningehjælp i Nordjylland, leder af en produktionsskole og rektor på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Tillige er han far for otte børn. To fra tidligere forhold og seks børn sammen med sin hustru Marianne Christiansen, der er en af de to tilbageværende kandidater til bispeembedet i Aalborg Stift. Jobbet som rektor på musikkonservatoriet fik han kort efter at være stoppet som folketingsmedlem. Tiden som rektor blev forholdsvis kortvarig. Henrik Svane "stoppede med øjeblikkelig virkning efter eget ønske." Reelt havde Henrik Svane - ifølge en daværende ansat - udspillet sin rolle på musikkonservatoriet, fordi han snarere opførte sig som politiker end som rektor. Han foreslog, at nogle af de mindre musikkonservatorier rundt om i landet blev nedlagt. Henrik Svanes forslag faldt bestemt ikke i god jord hverken på de andre konservatorier eller hos personalet i Århus, som ikke brød sig om hans provokerende politiseren. De synes, at han skulle koncentrere sig om sit rektorjob. - Måske tænker han i mange tilfælde hurtigere end de fleste andre. Men det bør han vel ikke lastes for, siger Leon Sebbelin, radikalt byrådsmedlem i Rebild Kommune. De to - Henrik Svane og Leon Sebbelin - stillede begge op som radikale til byrådsvalget i daværende Skørping Kommune, da Marianne Christiansen var præst dér. - Jeg oplevede Henrik som et engageret, aktivt menneske, som gerne viste rundt på Christiansborg, mens han sad i folketinget. Han havde altid tid til at snakke, uanset hvad, siger Leon Sebbelin. Han blev valgt til byrådet. Det gjorde Henrik Svane ikke. Kontroversielle kommentarer Sandsynligvis kostede det Henrik Svane en del stemmer, da han på et vælgermøde sagde, at intelligenskvotienten på Skørping Skole var steget betydeligt, siden en gruppe afghanske flygtningebørn var begyndt at gå der. - Henrik refererede blot én, som han havde mødet i toget. Men jeg tror såmænd godt, at han selv kunne finde på at sige noget tilsvarende, vurderer Leon Sebbelin. Flygtninges ve og vel har altid interesseret Henrik Svane. Således vakte det en del opsigt, da han som nyansat leder af flygtningehjælpen i Nordjylland argumenterede for rene indvandrerbydele med egne eksotiske forretninger. Ansættelsen som leder af flygtningehjælpen varede i tre år, hvilket er typisk for de job, Henrik Svane har haft. Han har sjældent dvælet det samme sted ret mange år. Et af hans længst varende job var faktisk som folketingsmedlem. - Vi var godt tilfredse med hans indsats. Han passede sit arbejde og virkede engageret. Faktisk overrasker det mig, at det ikke gik med rektorjobbet på musikkonservatoriet i Århus, siger Peter Hvid Jensen, daværende formand for de radikale i Nordjylland. Desuden husker han især Henrik Svane for, at han havde mange børn. Også i Folketinget gik Henrik Svane op i flygtninge- og indvandrerpolitik. Han var sit partis ordfører på området. Siden forlod Henrik Svane de radikale og blev i stedet medlem hos det nystiftede parti Ny Alliance. Han stillede op som kandidat til folketingsvalget i 2007, men var langt fra at blive valgt. I den ophedede valgkamp skrev Henrik Svane et læserbrev, hvori han angreb det lokale radikale byrådsmedlem i Thisted. Det fik det radikale regionsrådsmedlem Vagn Kvist til at fare i blækhuset. "Henrik Svane er mere optaget af Henrik Svane end at være en del af et politisk parti, hvor man i fællesskab formulerer en politik og fremlægger den vedtagne politik i Folketinget for så at skaffe flertal sammen med andre partier", lød det fra den ellers besindige vendelbo Vagn Kvist. Et par måneder efter folketingsvalget i november 2007 forlod Henrik Svane Ny Alliance. Han syntes, at udviklingen i partiet havde "taget en forkert drejning." Den tjenstvillige side af Henrik Svane har blandt andet revylederen i Skørping, Mogens Yde, oplevet. Da Henrik Svane og Marianne Christiansen boede i Skørping med deres seks børn, fik revychefen den ide at spørge, om ikke de kunne tænke sig at optræde som familien von Trapp - kendt fra musicalen "The Sound of Music." - Uden betænkning sagde de ja til at medvirke. Hele familien var på scenen, Henrik Svane med det yngste barn på armen, fortæller Mogens Yde. Glad pianist I det hele taget har Henrik Svane aldrig gjort sig kostbar, når det gælder underholdning eller akkompagnement til et par sange. Han sætter sig hellere end gerne til klaveret. Det har de gamle i Sennels nydt godt af i den tid, han har været organist i sognet. Med jævne mellemrum underholder han i det lokale plejehjems storstue med sang, musik og anekdoter fra sit foreløbig 63-årige liv. Præste- og organistfamilien flyttede fra Skørping til Thy, da Marianne Christiansen fik embede i Thisted. Mens hun har passet sit præstearbejde - og det er hun efter sigende eminent til - har manden haft job som kirkeorganist, dirigent og foredragsholder. Kort efter flytningen til Thy blev Henrik Svane valgt ind i menighedsrådet i Vorupør. - Han kom med en masse spændende ideer og var virkelig et forfriskende nyt pust i sognet, siger Jens Otto Kristensen, der er kirkeværge i Nr. Vorupør. Henrik Svane argumenterede blandt andet for, at sognets kirkecenter blev brugt til mange flere ting. For eksempel foredrag. Han foreslog også, at konfirmanderne skulle en tur til København, så de kunne opleve storbyen på godt og ondt. De kendte steder, Folketinget og Strøget, men også de prostituerede, narkopusherne og tiggerne. - Jeg kunne sagtens følge ham. Men i det daværende menighedsråd var der en udbredt skepsis over for den slags nye ideer, fortæller Jens Otto Kristensen, som dengang var suppleant til menighedsrådet. - Jeg oplevede Henrik Svane som en vældig flink mand, der altid havde tid til at snakke, tilføjer han. Men Jens Otto Kristensen og resten af menighedsrådet oplevede også den iltre side af Henrik Svane. Det skete ved et menighedsrådsmøde, hvor Henrik Svane stillede nærgående spørgsmål til økonomien og forlangte at se regnskaberne. Iltert temperament - Han blev rigtig gal, råbte op og fægtede med armene, mens han beskyldte vores kvindelige kasserer for ikke at have styr på tingene. Hun blev så rystet og ked af det, at hun begyndte at græde og måtte trøstes, fortæller kirkeværgen. Den skepsis, som menighedsrådet i Nr. Vorupør hidtil måtte have haft for Henrik Svane, blev nu forvandlet til modvilje. Et stykke tid senere fandt menighedsrådets formand et brev i postkassen. Afsenderen var Henrik Svane, som meddelte, at han trak sig ud af menighedsrådet. Nu venter et andet menighedsråd - det i Sennels - i spænding på udfaldet af bispevalget. For hvis Marianne Christiansen bliver valgt, har de chancen for at slippe af med organisten uden yderligere tovtrækkeri. Menighedsrådet tager det for givet, at han flytter med hustruen til Aalborg, hvis hun bliver ny biskop.