EMNER

Store besparelser på kirkearbejde

Besparelser vil ramme aktiviteterne i kirkeligt regi

Det kirkelige arbejde i Brønderslev rammes af sparekniven. Arkivfoto: Kurt Bering

Det kirkelige arbejde i Brønderslev rammes af sparekniven. Arkivfoto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV:Brønderslev Menighedsråd har haft den helt store sparekniv fremme. Provstiudvalget har bedt menighedsrådet finde besparelser på 700.000 kr. på budgettet. Arbejdet er overdraget kordegn Henrik Kristoffersen. Der er fundet 100.000 kr. på lønninger ved kirken og 110.000 kr. på lønninger ved kirkegården. Det er planen at sælge præstegården i Krogensgade, efter at sognepræst Henning Kristensen er gået på pension. Der kan spares penge til rente og afdrag, idet provenuet efter planen skal gå til at indfri lån i præstegården i Bredgade og i Niels W. Gades Kvarter. Den kirkelige ligning er reduceret fra 9,1 mio. kr. til 8,4 mio. kr. Der er optaget et nyt lån på 700.000 kr. til etablering af det nye kirketorv, ligesom der er lånt 259.000 kr. til vandskaden i Brønderslev Gamle Kirke. Der var før besparelsen en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til 2006. Men der ventes balance i 2007, hvor der i 2006 var budgetsat et underskud på 342.000 kr. Lønningerne skulle stige 517.000 kr., men denne stigning er så barberet med 100.000 kr. De kirkelige aktiviteter stiger 84.000 kr. Administrationsudgifterne stiger 194.000 kr. Henrik Kristoffersen sagde, at det ikke kan undgåes, at besparelserne vil gå ud over det kirkelige arbejde. - Det kan ikke gå ét år mere. Så må vi tage stilling til, hvilke opgaver, der skal løses, sagde Henrik Kristoffersen.