Store bøder for ulovlig udlejning

Bøder på 1 million kr. og 750.000 kr. for overtrædelse af loven. Sådan lød dommen i Vestre Landsret torsdag for et jysk ægtepar, der har lejet deres 21 fritidshuse ved vestkysten ulovligt ud. Sagen drejede sig om, hvorvidt ægteparret fra 1998-2003 uden erhvervsmæssig tilladelse havde lejet deres fritidshuse ud. Ifølge retten har fritidshusene været udlejet i strid med lov om sommerhuse, der forbyder erhvervsmæssig udlejning. Loven er en konsekvens af den gamle danske frygt for, at tyskere eller andre udlændinge, enkeltvis eller via selskaber ville opkøbe de danske sommerhuse. Landsretten lagde til grund for dommen, at Naturklagenævnets afslag til ægteparret om udlejning af husene var gyldig. Allerede i 1983 startede ægteparret med at opkøbe fritidshuse til udlejning, og der blev i 1984 sat i skat som erhvervsdrivende. I 1995 rettede Skov- og Naturstyrelsen henvendelse til ægteparret, fordi udlejningen var i strid med loven, men ægteparret mente, at de havde været i deres gode ret til udlejning, når blot de betalte skat af udlejningen. Men den går ikke, slog landrettens fast torsdag. Dommen understreger, at den skattemæssige behandling ikke kan sidestilles med en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning. Begrundelsen for dommen var hermed den samme som ved parrets tidligere dom i byretten i Varde i september 2004. Landsrettens dom er dog en formildelse, da bøderne i byretten var sat til 1,2 millioner kr. og 900.000 kr. /ritzau/