EMNER

Store børnedag i kirken

Dagplejere og børn samlet med forældre og bedsteforældre

STENILD:Stenild Kirke var i går formiddag næsten fyldt til sidste bænkeplads, da landsbyens legestuen arrangerede sin årlige julegudstjeneste for områdets dagplejebørn og deres familier. Knap 95 børn og voksne havde taget imod tilbudet. Af hensyn til især børnene blev det som planlagt en kort seance på en halv times tid. Dannebrog var hejst uden for kirken, og ved indgangen stod adskillige barnevogne og klapvogne parkeret. Inde i kirken var der en livlig summen og aktivitet på bænkerækkerne, fordi mange af børnene op til tre år havde svært ved at sidde stille under hele gudstjenesten. I begyndelsen blev der tysset diskret på nogle af de mest højrøstede og urolige børn. Men efterhånden som gudstjenesten skred frem, steg både lydniveauet i kirkeskibet og formaningerne til børnene. Især under den første julesalme, Et barn er født i Betlehem med hele 10 vers, kneb det gevaldigt med de smås koncentration. Til gengæld var opmærksomheden større, da sognepræst Herluf S. Christensen havde medbragt tre forskellige julekalendrer op på prædikestolen og fortalte børnene om Jesus og Josefine, de tre vise mænd og Jesu fødsel samt om julen som glædernes fest. ”Ham Jesus, han er også i fjernsynet om aftenen”, lød det spontant fra en dreng, mens adskillige dagplejemødre og forældre omkring ham trak på smilebåndet. For mange af børnene var præstens tale uforståeligt, så derfor var det rart at kunne lege gemmeleg under bænkerækkerne eller stå på sædet for bedre at kunne se den store adventskrans i loftet og det flot pyntede juletræ øverst i kirkerummet. Efter en kort prædiken, fadevor i kor og tre julesalmer var julegudstjenesten for børn forbi, og i fællesskab vandrede de mange deltagere over vejen til Stenild Forsamlingshus. Kaffe og æbleskiver Her havde værterne bag den ugentlige legestue for dagplejemødre og forældre dækket op til et stort kaffebord med saftevand til alle børnene. I anledning af den forestående jul var der også varme æbleskiver til alle fremmødte, og de blev mange steder hurtigt ryddet fra fadene af ivrige og utålmodige børnehænder. Efter fortæring af adskillige æbleskiver kastede mange af de største børn sig over legestuens mange spændende legeredskaber i det lille sidelokale. Imens kunne forældre og adskillige bedsteforældre sammen med de syv deltagende dagplejemødre fra Mejlby, Stenild og Rørbæk hygge sig sammen som det er sket de sidste knap 10 år, julegudstjene-sten for børn har været en fast traditon i Stenild Kirke.