Store byggerier på vej

Kommunen har helt uventet fået tildelt en kvote

SÆBY:Helt uventet åbnes der nu mulighed for, at der kan opføres andelsboliger i stort omfang i Sæby næste år. Det betyder formentlig, at Rådhusparken vil blive udvidet, og at Lars Sørensen allerede i 2004 kan tage hul på sit store andelsprojekt ved Virkelyst i Sæby. - Egentlig skulle det slet ikke have været muligt. For byer af Sæbys størrelser er slet ikke tildelt kvoter til andelsbyggeri næste år, siger fungerende borgmester Erling Thomsen (S). Den samlede andelskvote i 2004 var forbeholdt hovedstadsregionen og de store provinsbyer, hvor der er stort behov for boliger af dén type. Men kvoten blev langt fra opbrugt, ganske enkelt fordi de store byer ikke søgte om at få del i den. - Vi søgte uden de store forhåbninger. Men vi fik altså tildelt en kvote på 15 boliger, og den skal gives til Lars Sørensens store byggeri ved Virkelyst, siger Erling Thomsen. Som tidligere omdelt i disse spalter er planen at opføre omkring 50 andelsboliger ved Virkelyst, der ligger i området bag Sæby Bowling. Kvoten betyder, at bygherren kan komme igang med første etape. - Men det blev bedre endnu, for vi har fået at vide, at vi kan få en kvote mere på 15 boliger, hvis vi var interesserede. Det er vi, så nu er en ansøgning sendt afsted, siger Erling Thomsen. Han fortæller, at kvoten formentlig tildeles seniorbyggeriet Råshusparken. Med en kvote på 15 boliger kan byggeriet gøres færdig. Det betyder med andre ord, at der skal bygges i området ned mod Sæbygårdvej - ganske tæt på, hvor Sæbys nye bibliotek er ved at skyde op. Erling Thomsen glæder sig over, at der for alvor er kommet gang i opførelsen af boliger i Sæby. P.t. bygger Boligforeningen af 1942 på det gl. stadion, og lidt længere ude i fremtiden venter store byggerier på Chr. Pedersensvej, Sæby gl. Skole og formentlig også på havnen. - Det er svært at vurdere, hvornår vil har boliger nok. Men p.t. er efterspørgslen stor. Blandt andet fra pendlere, der bor i andre kommuner. Dem vil vi gerne lokke til. De kan ligeså godt lægge skattekronerne her, siger Erling Thomsen.