Store elever må godt svejse på skolen

Arbejdstilsynets påbud til Bavnebakkeskolen var ugyldigt og er annulleret af klagenævn

Rebild 1. april 2008 17:11

Brug af svejseapparat på Bavnebakkeskolen kræver ikke tilladelse. Blot eleverne har lært at bruge udstyret, må de gerne vejse. Arbejdstilsynet satte ellers i september sidste år en alvorlig bremse på Bavnebakkeskolens praktiske undervisning med et forbud mod at eleverne måtte svejse. Afgørelsen påklagede skolen til miljøankenævnet og nævnet fastslår nu, at eleverne ikke er omfattet af alle bestemmelser i arbejdsmiljøloven, da de i undervisningen ikke arbejder for en arbejdsgiver. Klagenævnet udtaler således: "Brugen af svejseapparat kræver ikke tilladelse, men en uddannelse efter bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved at arbejde med stoffer og materialer." De fire lærere knyttet til erhvervsklassen har alle svejsecertifikat og eleverne bliver uddannet i at svejse, som loven kræver. jakob.lage@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...