Store folk fra de små gader

Historien om Lorentzen, Nørgaard og vejen frem

MIDTBYEN:87 år er ingen alder for en skribent, der har gode historier at fortælle. Og det har Ole Bergh, forlængst pensioneret journalist, der netop har føjet endnu en titel til den lange række om Aalborg og aalborgenseres historie, der bærer hans navn som skribent. Denne gang er hovedpersonerne Carl Lorentzen, manden bag bugserflåden Goliath, samt journalisten og forfatteren Erik Nørgaard. Begge voksede op i de små gader, byen tidligere var så rig på, og begge formåede på hver sin facon at bryde ud af miljøet. Det kunne være svært. Carl Lorentzen voksede op i den Sankt Hans Gade, der siden er reduceret til få huse mellem Nørregade og Det Nordjyske Landsbibliotek. En stor del af hans samtidige nåede en tur på den forkerte side af loven, men Carl arbejdede sig frem og op i samfundet. Fra sin tidligste barndom ville han arbejde som bugsermand på faderens beskedne slæbebåd, og netop det blev hans livsværk. Både han og Erik Nørgaard har fortalt levende om deres opvækst, der for Nørgaards vedkommende skete i et hus kendt som det skæve hus i Kayerødsgade. Hans hjem var meget fattigt under 30'ernes depression, men med list, flid og en smule snyd gik det alligevel. En glæde var også hans tid i spejderbevægelsen, der ellers mest var for de bedrestillede. I bogen fortæller Ole Bergh også om Aalborgs ældste kendte beskrevne byvandring, som bispen Jens Bircherod foretog i år 1700. En stor del af gadenettet fra hans tid var at finde frem til det 20. århundrede, men første Boulevarden, siden Budolfi Plads og Vesterbro gjorde en ende på det gamle mønster. I den sammenhæng ville et bykort eller to have lettet læsningen. På de 40 sider finder Bergh også plads til at såvel entertaineren Poul Erik Krogen som museumsdirektør Peter Riismøller. Begge har sat deres præg på byen i de snart 65 år, Ole Bergh har været aktiv skribent i Aalborg. Han begyndte i 1940 - og heldigvis er han ikke holdt op endnu. Læsere af denne avis vil også kende ham fra - blandt andet - de historiske quizzer. Ole Bergh: "Goliath og de små gader" Aalborg Universitetsforlag 40 sider, 99 kroner