Lokalpolitik

Store forandringer venter inden for kommunalt regi

Åbne postlister fra 1. september

BRØNDERSLEV:- Det har været et godt og spændende år. Det sagde borgmester Jens Arne Hedegaard (V) i sin nytårstale til personalet. Han sagde, at personalet har været med til at gøre året både godt, spændende og travlt. - Jeg er meget glad for at være her, og jeg oplever i hverdagen, at alle medarbejdere er både hjælpsomme, engagerede og loyale. Det vil jeg gerne sige tak for. For selv om jeg kom med 10 års kommunalpolitik i bagagen, så var borgmesterrollen altså ny for mig. I har været med til at gøre det lettere at bestride embedet, sagde Jens Arne Hedegaard. Den kommunale organisation vil ændre sig meget i de kommende år. - Specielt de medarbejdere, der har været her i mange år vil vide, at det ikke er første gang, at der er behov for forandringsparathed. Men jeg vil alligevel vove at påstå, at villigheden til forandring bliver vigtigere end nogensinde. Dels står vi midt i en teknologisk udvikling, som vi slet ikke kan se enden af. En udvikling, der vil gøre det muligt for bl.a. borgerne at kunne betjene sig selv i langt højere grad, end vi tidligere har set. - Dels står vi foran en ny struktur på det kommunale område. Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg er tilhænger af en kommunalreform. Jeg har heller ikke lagt skjul på, at jeg har svært ved at forestille mig, at Brønderslev ikke eksisterer efter en ny reform. Til gengæld mener jeg også, at vi skal definere hvilke opgaver, der skal løses af henholdsvis det statslige og det kommunale system, før vi trækker stregerne. Forandringer - Den nuværende regering har meldt ud, at den vil forandre den kommunale sektor. Vi ser det bl.a. på ældreområdet, hvor Frit Valg-ordningen nu er trådt i kraft, hvilket åbner op for, at private firmaer nu kan byde på de ydelser, vi i dag løser fra kommunal side. Jeg frygter ikke konkurrencen fra private leverandører, fordi jeg er overbevist om, at vores medarbejdere leverer en god service, som der er stor tilfredshed med. - Loven om servicestrategi og udfordringsret er også trådt i kraft nu. Byrådet skal snarest i gang med at udforme strategien og dermed beslutte, hvor kræfterne skal bruges de kommende år. - Med udfordringsretten kan private virksomheder udfordre os på alle områder, og hvem ved, om de kan gøre det bedre og/eller billigere? Vi ved det ikke, men jeg synes, det er godt, at muligheden for at sammenligne ydelserne nu er kommet. Den offentlige sektor er til for borgernes og ikke dens egen skyld, og det vil der blive sat fokus på i fremtiden. - Til gengæld må vi politikere også kunne levere varen i forhold til uddannelse og medarbejderudvikling. Hvis vi stiller større krav til medarbejderne, må vi også være villige til at klæde jer ordentligt på til at løse opgaven. Der skal også være en sammenhæng mellem de ressourcer, I får tildelt og de opgaver, I skal løse. Noget som det centrale samarbejdsudvalg også påpegede, da det udtalte sig vedrørende budget 2003. - Og jeres signaler er blevet hørt, bl.a. derfor arbejder vi i dette år temaorienteret i byrådet. Det er temaerne, der fastlægger, hvor medarbejdernes ressourcer primært skal lægges. Og det hjælper ikke, at vi som politikere så kommer med 100 andre opgaver, der skal løses oveni, sagde Jens Arne Hedegaard. Åbenhed - Jeg anser åbenhed for at være en dyd. Vi skal ikke snakke om at være åbne - vi skal være det. - Byrådet vedtog på sit sidste møde i 2002 en kommunikationspolitik, der hviler på åbenhedsprincippet. Kun når det drejer sig om fortrolige oplysninger, skal vi holde kortene tæt til kroppen og undlade at informere offentligheden. Ellers skal vi være åbne over for både borgere og presse. Vi får intet ud af at stikke hovedet i busken - heller ikke når der er tale om mindre heldige sager. Begår vi fejl, må vi indrømme det og så komme videre. - Jeg vil gerne, at vi fremmer den kultur der siger, at selvfølgelig kan en så stor organisation som Brønderslev kommune ikke undgå at lave fejl - det er tilgiveligt - ,men det er utilgiveligt ikke at lære af de fejl vi begår. - Med den teknologi der i dag er til rådighed via f.eks. internettet, er det også blevet lettere både for os at være åbne og for borgerne at gå os efter i sømmene. Og fra 1. september bliver de elektroniske postlister på internettet en realitet, mens vi pr. juli i år kan slå dørene op til fire kommuners fælles selskabsligning i den nuværende teknisk forvaltnings bygning. Sammen med Pandrup, Dronninglund og Aabybro indgår vi i dette samarbejde. Og vi arbejder på at udbygge det i løbet af 2003, oplyste Jens Arne Hedegaard.