Lokalpolitik

Store heste - store problemer

VENDSYSSEL:Stalde med mange store heste får større problemer end stalde med små ponyer, hvis lov-forslaget om hestehold vedtages i Folketinget. Det er nemlig sådan at størrelseskravet til hestenes private gemakker udregnes efter hestens højdre. En gennemsnitshest, der er 165 cm. høj, skal have en boks på mindst 2,8 x 2,8 meter, når loven træder i kraft. I 2019 øges kravet, så boksen skal være 3,3 x 3,3 meter. Standardbokse i dag er på 3 x 3 meter. Spiltov bliver ulovlige fra 2009. Indtil da skal de for at passe til en hest på 1,65 cm. være 1,8 m brede og 2,8 m lange. Det er der ikke mange spiltov, der kan leve op til. Lovforslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bl.a. med fagfolk fra hesteverdenen. Gruppen konkluderer i forbindelse med offentliggørelsen af lovforslaget, at hesteejerne og rideklubberne allerede har budgetteret med nødvendige ombygninger, "da arbejdsgruppens forslag til regler har været undervejs i nogen tid, og herunder været genstand for en del offentlig debat". Arbejdsgruppen er helt klar over, at de nye regler for nogle hestehold vil få betydelige økonomiske konsekvenser. "Arbejdsgruppen er derfor opmærksom på, at forslagene kan medføre et fald i dækningsbidraget for det enkelte hestehold og i yderste konsekvens, at nogle hestehold må lukke", skriver arbejdsgruppen.