Hospitaler

Store investeringer i dødsdømt sygehus

Selv om Sygehus Syd i Aalborg synes dødsdømt, vil der i de kommende år blive pumpet adskillige millioner kroner i sygehuset.

Syghus syd i Aallborg for tildelt mange millioner kroner, på trods af at det er dødsdømt. Arkivfoto

Syghus syd i Aallborg for tildelt mange millioner kroner, på trods af at det er dødsdømt. Arkivfoto

For to år siden blev der udvidet med et nyt medicinerhus til over en halv milliard kroner, og alene næste år skal der bruges mere end et halvt hundrede millioner kroner. I regionens hidtidige planlægning har det, inden tanken om et helt nyt sygehusbyggeri opstod, været planen over de nærmeste år at investere op mod en halv milliard kroner i Sygehus Syd. Regionsrådets forretningsudvalg anbefaler, at det ny sygehus bliver placeret på et område ved siden af Aalborg Universitet. Men der vil gå mindst 12 år, inden et nyt sygehus i Aalborg Øst kan stå klar. Derfor vil det også være nødvendigt fortsat at investere i det nuværende sygehus i Aalborg. Det giver flere regionsrådsmedlemmer betænkeligheder. - Der er jo en del problemer og investeringsbehov omkring Aalborg Sygehus, og det er jo ikke sådan, at det ny sygehus står klar om et-to år. Vi taler om en periode på mere end 10 år. Bliver hele udviklingen af Aalborg Sygehus så næsten sat i stå? Der er en række spørgsmål, som vi skal have afklaret, siger regionsrådsmedlem Per Nielsen (V). Behovene på Aalborg Sygehus omfatter bl.a. udvidelse af intensivafdeling, udvidelse af strålekapaciteten og ny akutmodtagelse. - Det bliver lidt bøvlet med et eksisterende sygehus og et nyt sygehus, der er under opførelse. men det kommer vi til at leve med. I perioden vil det fortsat være nødvendigt at investere i Aalborg Sygehus. når der går 12-15 år, inden det ny sygehus er færdigt, siger regionsrådets næstformand Niels Kristian Kirketerp (V). Den opfattelse deler regionsrådets formand Ulla Astman (S). Hun fortryder ikke, at der er investeret 600 millioner kroner i det ny medicinerhus: - For os bliver det nødvendigt at acceptere, at forrentningen af investeringerne ikke bliver så gode som hidtil. Eksempelvis er intensivafdelingerne under pres, og vi kan ikke leve med at skulle vente mere end 12 år på, at det ny sygehus bliver klar, siger Ulla Astman (S).