Energiselskaber

Store investeringer i varmen

De syv motorer skal udbygges eller erstattes med nye

BRØNDERSLEV:I nær fremtid skal Brønderslev Byråd træffe beslutning om udbygningen af Brønderslev Kraftvarmeværk. Forsyningsudvalget har godkendt tidsplanen for udbygninge af varmeværket. Varmeværket skal i 2004-2005 opgraderes i forbindelse med et 40.000 timers eftersyn. Det sker, for at begrænse udslippet. Der arbejdes på at opgradere de syv motorer, men sideløbende ses på, om der er økonomi i at udskifte de syv motorer med fire nye. - Vi regner med, at det vil koste ca. 30 mio. kr. at opgradere motorerne, mens prisen for ny motorer ikke er kendt, fortæller formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen(V). - Prisen på ny motorer, hvor de nuværende indgår i en byttehandel, skal også undersøges. Forsyningsudvalget går ind for, at der opstilles to nye kedler på kraftvarmeværket. De skal udstyres med kombibrændere. - Dermed bliver vi fremtidssikret til at kunne aftage biogas, fortæller Ole Lysgaard Jensen. For at kunne huse de ny kedler, skal der ske en udvidelse af kraftvarmeværket. Det vil koste 13,8 mio. kr. at opstille to ekstra kedler og bygge til. Det er planen, at de nuværende varmecentraler på Eventyrvej og Nordens Allé opretholdes i reserve. Forsyningsudvalget har ligeledes truffet principbeslutning om en transmissionsledning til sydbyen, og i den forbindelse etableres der nødstrømsanlæg. Det er en udgift til ca. fem mio. kr. Generatorerne kører på dieselolie, og de kan så køre, hvis strømmen svigter. Forsyningsudvalget er ikke indstillet på at opstille en ekstra akkumuleringstank på kraftvarmeværket. Den tank, der blev anskaffet i 1995, er 50 procent større end nødvendigt. - Når vi ikke vil investere i en ny tank, hænger det sammen med, at der er usikkerhed omkring den fremtidige el-afregning. - Hvis det lovforslag, der er fremlagt, vedtages, får vi i Brønderslev kompensation på baggrund af den el-produktion, vi havde i 2001 og 2002. Det ser fornuftigt ud for vores vedkommende. - Men det er helt klart min holdning, at vi er nødt til at tage alle mulige forbehold, indtil loven er vedtaget. - Vi ved, at energiminister Bendt Bendtsen går ind for flere vindmøller. Senest har vi set, at den store havvindmøllepark ved Horns Rev er besluttet sendt i udbud. Samtidig er der indgået en aftale, så alle biogasanlæg, der etableres senest i 2007, er garanteret en el-pris på 60 øre i 10 år. - Det kan godt være lidt skuffende, at en borgerlig regering fortsætter planøkonomien. Det er i hvert fald min mening, at det bliver hårdt at være el-forbruger. Omkring kombikedlerne siger Ole Lysgaard Jensen, at den investering betyder, at Brønderslev Kommune er godt rustet til det fremtidige brændselsmarked. Ole Lysgaard Jensen understreger, at udvalget er klar til at anvende biogas, men det skal være på lige vilkår. Han understreger, at det skal være konkurrencedygtigt, så det ikke koster varmeforbrugerne noget. - Vi må ikke føre erhvervspolitik for varmeforbrugernes penge, siger han. Ole Lysgaard Jensen siger, at kraftvarmeværket efter de nugældende regler ikke må aftage biogas. Det kræver frit brændselsvalg. - Der er frit valg, men kun blandt de afgiftsbelagte brændsler, siger han.