Lokalpolitik

Store kommuner skal styrke region

Flere politikere taler for, at der skal dannes meget store kommuner i Nordjylland

NORDJYLLAND:Kommunalreformen vil give færre men større nordjyske kommuner. Nogle politikere spår, at de nuværende 27 kommuner bliver reduceret til en halv snes. Nogle kommunalpolitikere vil have endnu færre. Formanden for Kommuneforeningen i Nordjylland Sejlflods borgmester Kristian Schnoor (S) mener, at det bedste resultat ville være syv-otte kommuner. Han tror dog ikke helt, at det er realistisk og forudser, at der kommer lidt flere. Efter Kristian Schnoors opfattelse bliver en vigtig opgave at kommunerne i fællesskab søger at modvirke virkningen af, at den nordjyske region bliver et udkantsområde, der kommer ihård konkurrence med andre regioner -f.eks. den store midtjyske region - hvor flere kommuner ruster op i kampen om at tiltrække ny virksomheder. SF-amtsrådmedlem Thomas Krog er en af dem, der er parat til at gå længst i spørgsmålet om store kommuner. Han er stærkt kritisk over for den aftale om en kommunalreform, som regeringen har lavet med Dansk Folkeparti. - Jeg synes, at oplægget er noget makværk. Med de opgaver, der nu bliver lagt ud til kommunerne, så mener jeg, at det bliver nødvendigt med meget store kommuner. I forhold til opgaverne burde der kun være tre nordjyske kommuner. Foruden Aalborg Kommune kunne det være en kommune i Vendsyssel og en syd for Limfjorden, siger Thomas Krog. Knap så drastisk er meldingen fra hans kollega i amtsrådet den konservative Knud Kristensen, der også er borgmester i Aars. Hans mål er dog klart, at kommunalreformen skal føre til langt større kommuner end nu. I Vendsyssel peger han på, at det vil være logisk med en samling omkring Hjørring og Frederikshavn. Noget konkret bud på antallet af kommuner i Vendsyssel vil han dog ikke give. For Himmerland tøver Knud Kristensen derimod ikke. 60.000 indbyggere - Jeg mener kun, at der er behov for to kommuner i Himmerland, siger han. Aars alene har ca. 13.500 indbyggere, men Knud Kristensen arbejder stærkt på at få dannet en vesthimmerlandsk kommune. Mulige deltagere i det projekt er foruden Aars Kommune også Aalestrup, Farsø, Nørager, Løgstør, Nibe og Støvring. Sammenlagt vil det give en kommune med over 60.000 indbyggere. - Der er nogle kommuner både nord og syd for Limfjorden, der bejler til Aalborg. Efter min menig vil store kommuner både nord og syd for Fjorden kunne understøtte Aalborgs rolle i Nordjylland. Og Aalborgs rolle som regionens store kommune er der ingen tvivl om. Aalborg er flagskibet. Men med de mange opgaver, der bliver lagt ud til kommunerne, bliver det nødvendigt med store kommuner. Jeg tror, at opgaverne bliver langt større end de fleste kommunalpolitikere har forestillet sig, siger Knud Kristensen. Han ser de store kommuner som en nødvendighed bl.a. for at sikre erhvervsudviklingen i Nordjylland. Han nævner, at det bliver nødvendigt at se på konkurrencesituationen i forhold til andre regioner som f.eks. den ny midtjyske regioner, hvor flere kommuner satser kraftigt på at fremme erhvervslivet. Han advarer dog samtidig mod risikoen for, at der i et område kommer en ubalance, hvor der bliver stor forskel i kommunernes befolkningstal. Frygter affolkning - Jeg synes, at det er uheldigt, hvis de kommende kommuner i Himmmerland trods sammenlægninger bliver så små, at de ikke kan klare de fremtidige opgaver. Så risikerer vi, at endnu flere opgaver bliver lagt til Aalborg og at der sker en affolkning af de mindre kommuner, siger Knud Kristensen. Hans amtsrådskollega Thomas Krog mener, at de fremtidige nordjyske kommuner - med de mange opgaver som en reform vil lægge ud til kommunerne -får det svært. - Kommunerne får f.eks. ny ogpaver inden for området med børn og unge og inden for hele det sociale område. Derfor er det nødvendigt, at der i kommmuner bliver skabt grundlag for tilstrækkelige faglige miljøer, siger Thomas Krog. Han ser en risiko for, at mindre kommuner hos nabokommuner bliver nødt til at købe ydelser på specialområder.