Store krav til fremtidens huse

Hvert år bruger vi alene i Danmark milliarder af kroner på at opvarme vore boliger. Aalborg Universitet skal nu udvikle materialer, der bringer energiforbruget i bund.

Både ældre og nye huse vil få glæde af det nye center for CO2-neutralt byggeri. Arkivfoto: Søren Schnoor

Både ældre og nye huse vil få glæde af det nye center for CO2-neutralt byggeri. Arkivfoto: Søren Schnoor

Hele 40 procent af energiforbruget i både Danmark og resten af Europa fyres af for at holde husene varme - men langt hovedparten af den mængde energi kan vi spare ved at bruge bedre materialer, bedre byggeteknik og mere vedvarende energi. Det er den store ambition for et nyt "Strategisk Forskningscenter for CO2-neutralt byggeri", som bliver oprettet med virkning fra 1. april i 2009. I spidsen for centret vil stå professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet. Han skal lede et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Teknologisk Institut samt en række store virksomheder som Danfoss, Velux og Saint Gobain Isover. - I de kommende år bliver regulativerne for nybyggeri strammet flere gange. I 2020 må et nyt hus kun bruge 25 procent af den energi, et nyt hus nu må bruge. Derfor skal vi udvikle nye komponenter, der gør det muligt at bygge lune huse også til den tid, forklarer Per Heiselberg. Sol til gamle huse Centret skal både se på mulighederne ved nybyggeri og ved forbedringer af eksisterende boliger. - Gamle huse kan måske ikke helt nå den standard for isolering, som bliver krævet af nye huse. Så kan muligheden i stedet være mere solenergi eller varmepumper, siger Per Heiselberg. Forskningen retter sig især mod boliger, men resultaterne kan også bruges ved byggeri af kontorer og andre administrationsbygninger. De forskellige virksomheder fokuserer på forskellige dele af byggeriet: Velux har øje for vinduer, Saint Gobain Isover interesserer sig for nye typer facader og isolering, mens Danfoss har interesse i varmepumper og fjernvarme. - Vi skal i fremtiden bruge meget mindre fjernvarme for at opvarme det enkelte hus. Derfor skal fjernvarmen udnyttes langt bedre, siger Per Heiselberg. Projektet skal vare fem år, og professoren fra AAU forventer, at de første demonstrationshuse vil stå klar, når det tidsrum er gået. Det samlede budget lyder på 52,3 millioner kroner. Det Strategiske Forskningsråd betaler de 25 millioner af dem.