Store kronvildtflokke hærger markafgrøder

Bestand i Rold Skov komplekset eksploderet de sidste fem år til stor frustration for skadelidte landmænd.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vildtkonsulent Ivar Høst hos Skov- og Naturstyrelsen Himmerland mener årsagen til den store bestand af kronvildt er, at de berørte skovejere ikke i tide var opmærksomme på den voksende bestand og løste problemet med en øget afskydning i jagtsæsonen.

Efter at skovejerne i Rold Skov komplekset i midten af 1990érne besluttede at frede hinderne for at øge bestanden af kronvildt, er bestanden pludselig nærmest eksploderet de sidste fem år. I øjeblikket skønnes den samlede bestand at være omkring 900 dyr, og trængslen i skovene får dyrene til at trække endnu mere ud på de tilstødende marker, hvor afgrøderne her fungerer som et attraktivt spisekammer for dem. Tab på 340.000 kroner En af de hårdest ramte landmænd er Gorm Jessen mellem Oplev og Aarestrup, der med 100 hektar dyrket jord op mod Nørlund Skov ifølge beregninger udført af en uvildig planteavlskonsulent i 2010 har lidt et samlet afgrødetab på omkring 340.000 kr. Gorm Jessen og mange af hans kollegaer vil derfor gerne have reduceret bestanden hurtigst muligt ved primært en regulær nedskydning af både bukke og hinder. Nørlundfonden har allerede som skovejer netop afviklet en reguleringsjagt med deltagelse af 24 skytter, men udbyttet på et 650 hektar stort skovområde blev kun tre hinder samt en enkelt kalv. Forstår frustration Vildtkonsulent Ivar Høst hos Skov- og Naturstyrelsen Himmerland forstår godt landmændenes frustration over deres afgrødetab. Set i bakspejlet mener han, at skovejerne ikke i tide reagerede tilstrækkeligt ved øget afskydning, da bestanden af kronvildt begyndte at vokse markant. Dog understreger han med henvisning til den netop afviklede reguleringsjagt i Nørlund Skov med 24 implicerede skytter, at det er svært at nedlægge et større antal kronvildt. Dog satser de berørte skovejere i Rold Skov komplekset på at øge sidste års nedskydning af kronvildt på omkring 80 stykker med mindst det dobbelte i indeværende jagtsæson, der for kronvildtet slutter ved udgangen af januar.