Store miljøproblemer ved linje over Egholm

Redegørelse giver modstandere af Egholm-linjen nyt håb

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Henrik Ringbæk Madsen (S) har skiftet holdning.

Der er knyttet store miljøproblemer til en Limfjordsforbindelse, der går over Egholm. Det giver modstanderne af en linjeføring over Egholm nyt håb. I december skal amtsrådet igen tage stilling til linjeføringen, og i forhold til den afstemning, der fandt sted for tre år siden, har stemmerne i amtsrådet forskubbet sig. Således går næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø, Henrik Ringbæk Madsen (S), der for tre år siden stemte for et ekstra tunnelrør, nu ind for en vestlig linje over Egholm: - Den linje giver de færreste miljøproblemer, siger Henrik Ringbæk Madsen. Det var problemerne i foråret i forbindelse med ulykken med den nedstyrtede bro ved motorvejen, der overbeviste Henrik Ringbæk Madsen om, at en vestlig linje var den rigtige. Her er hans valg faldet på Lindholm-linjen. - Nu har jeg kun skimmet den redegørelse, der er lavet om miljøforholdene igennem. Men mit indtryk er, at Egholm-linjen rykker længere og længere væk. Rapporten siger f.eks. at gravearbejdet ved anlæggelsen skal foregå om vinteren, hvor ålegræsset ikke gror. På andre tidspunkter er der problemer i forhold til ørredernes gydning. sådan vil der året igennem være problemer, siger Henrik Mørch fra foreningen Egholms Venner. Foreningen er meget aktiv i modstanden mod en linjeføring over Egholm. Amtet har været nødt til at bevilge ekstra penge for at få lavet de grundige miljøundersøgelser, og efter Henrik Mørchs opfattelse har det bragt en del ny ting frem. - Det forrige materiale var mangelfuldt. Nu synes jeg, at arbejdet er gjort rimeligt godt. For tre år siden beskæftigede man sig overhovedet ikke med strandtudsen. Nu er der lavet en hel rapport om den, ligesom der er gjort en del ud af problemerne omkring den lysbugede knortegås, siger Henrik Mørch. Han er meget optimistisk forud for, at amtet i december skal træffe den endelig beslutning vedrørende linjeføringen. - vi har jo set, at hvis de vedtager noget, som ikke er lovligt, så faldet det i Naturklagenævnet, siger Henrik Mørch. Formanden for den socialdemokratiske gruppe i amtsrådet Ulla Astman Nielsen har ikke ændret holdning. Hun går stadig ind for linjeføringen over Egholm: - Selvfølgelig vil vi i gruppen prøve at nå til enighed. Men det er ikke sådan, at vi vil binde medlemmerne. det bliver accepteret, hvis der er forskellige holdninger. Min opfattelse er, at jeg tror, at det er muligt at få løst de problemer, der bliver rejst i VVM-redegørelsen, siger Astman Nielsen. VVM-redegørelsen nævner, at der i sommerhalvåret af hensyn til strandtudsen ikke må foretages anlægsarbejder om natten, og at det af hensyn til bl.a. knortegåsen er nødvendigt at gravearbejde foretages om vinteren, når ålegræsset ikke gror. - Jeg tror, at det er problemer, der kan løses. Men af hensyn til trafikken, så mener jeg, at det er vigtigt at få en vestlig linjeføring. Efter min opfattelse er et ekstra tunnelrør ikke tilstrækkeligt, og Lindholm-linjen ødelægger for meget i Nørresundby og Aalborg, siger Ulla Astman Nielsen. torben.holm@nordjyske.dk